MIĘDZYPOKOLENIOWA REKREACJA W ŚRÓDMIEŚCIU

Grafika SBO 2022 - w trakcie realizacji
Edycja SBO
2023
Charakter projektu
Śródmieście Zachód
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
Kategoria
Rekreacja

Stan na dzień 31 marca 2023 r.

Złożono wniosek do DZP na wyłonienie autora dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

Zadanie obejmuje budowę ogrodzonego, w pełni wyposażonego placu zabaw, zapewniającego rekreację zarówno dzieciom jak i osobom starszym. Plac wyposażony byłby w konstrukcje zabawowe, ławki, kosze na śmieci, a także w monitoring chroniący przed dewastacją zamontowanych urządzeń.