MODERNIZACJA OBIEKTU JEDNOSTKI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SZCZECINIE-ŚMIERDNICY ORAZ CZĘŚCI REKREACYJNEJ PRZEZNACZONEJ DLA MIESZKAŃCÓW

Straż
Edycja SBO
2021
Charakter projektu
Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce, Kijewo, Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo, Załom – Kasztanowe
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
Kategoria
Pozostałe

Stan na dzień 31 marca 2024 r.

Trwa weryfikacja złożonych ofert na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.  

Stan na dzień 31 grudnia 2023 r.

Przyjęto dokumentację projektowo - kosztorysową. Podjęto decyzję o połączeniu zadania z zadaniem SBO 2021 i wykonaniu w ramach jednego zamówienia na roboty budowlane. 

Stan na dzień 30 września 2023 r.

Przyjęto dokumentację projektowo - kosztorysową. Podjęto decyzję o połączeniu zadania z zadaniem SBO 2021 i wykonaniu w ramach jednego zamówienia na roboty budowlane. 

Stan na dzień 30 czerwca 2023 r.

Podjęto decyzję o połączeniu realizacji zadania z realizacją projektu SBO 2023 ZAKUP POJAZDU SPECJALNEGO DO USUWANIA SKUTKÓW ANOMALII POGODOWYCH DLA OSP SZCZECIN-ŚMIERDNICA ORAZ ROZBUDOWA DOMU STRAŻAKA-NOWOCZESNA SALA BANKIETOWA. 

Stan na dzień 31 marca 2023 r.

Przyjęto dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z pozwoleniem na budowę.

Stan na dzień 31 grudnia 2022 r.

Złożono dokumentację na pozwolenie na budowę.

Stan na dzień 30 września 2022 r.

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

Stan na dzień 30 czerwca 2022 r.

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

Stan na dzień 31 marca 2022 r.

Ponownie skierowano wniosek o wszczęcie procedury wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 

Stan na dzień 31 grudnia 2021 r.

Nie wpłynęła żadna oferta w przetargu na wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Postępowanie unieważniono. Ponownie zostanie ogłoszony przetarg. 

Stan na dzień 30 września 2021 r.

Przeprowadzono przetarg na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie unieważniono. Ponownie zostanie ogłoszony przetarg.

Stan na maj 2021 r.

Trwa przygotowanie do ogłoszenia przetargu.

Zadanie zakłada budowę nowego stanowiska garażowego dla strażaków w remizie, wyodrębnione zostanie miejsce przeznaczone do dezynfekcji ratowników i sprzętu. Mieszkańcy zyskają nowoczesne miejsce spotkań kulturalno -rozrywkowych z pełni wyposażonym zapleczem gastronomicznym oraz powstanie ogólnodostępne miejsce z zadaszoną altanką.