NAUKOWO-RUCHOWY PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 41 W SZCZECINIE

Szczeciński Budżet Obywatelski
Edycja SBO
2024
Charakter projektu
Niebuszewo-Bolinko
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych
Kategoria
Rekreacja

Stan na dzień 31 marca 2024 r.

Planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej, która będzie stanowiła podstawę realizacji robót budowlanych. 

Zadanie obejmuje budowę nowoczesnego, edukacyjno-ruchowego terenu rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych, podzielonego na 3 strefy: strefę naukową, strefę ruchową i strefę odpoczynku.