NAUKOWO-RUCHOWY PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 41 W SZCZECINIE

Szczeciński Budżet Obywatelski
Edycja SBO
2024
Charakter projektu
Niebuszewo-Bolinko
Stan realizacji
Przekazano do realizacji
Jednostka realizująca
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych
Kategoria
Rekreacja

Zadanie obejmuje budowę nowoczesnego, edukacyjno-ruchowego terenu rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych, podzielonego na 3 strefy: strefę naukową, strefę ruchową i strefę odpoczynku.