INSTALACJA ARTYSTYCZNA UPAMIĘTNIAJĄCA POSTAĆ KRZYSZTOFA JARZYNY ZE SZCZECINA - SZEFA WSZYSTKICH SZEFÓW, IKONY POPKULTURY

Opis projektu:

Zadanie obejmuje stworzenie artystycznej instalacji upamiętniającej postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - Szefa Wszystkich Szefów.

Edycja SBO:
2019

Stan realizacji:
W trakcie realizacji

Jednostka realizująca projekt:
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Opis realizacji:

Stan na dzień 31.07.2019 r.
W toku jest pozyskanie zgód na wykorzystanie praw autorskich w zakresie wizerunku postaci przez Gminę Miasto Szczecin.

Stan na dzień 15.05.2019 r.
Trwają prace nad ustalaniem warunków konkursu (regulamin konkursowy) m.in. uszczegółowienie lokalizacji rzeźby, sposób jej przedstawienia, formę wykonania. W toku jest wydanie przez Biuro Prawne opinii związanej z rozstrzygnięciem kwestii praw autorskich i możliwości wykorzystania wizerunku przedmiotowej postaci przez Gminę Miasto Szczecin.

Lokalizacja na mapie:

53.428103752783, 14.57490706814