„Twój pomysł na miasto”: SBO 2021 – Ostatnie dni naboru

Tylko do środy (01.07.2020 r.) do godz. 15.30 można złożyć swój wniosek do tegorocznej edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Przypominamy.  Tegoroczna pula SBO to 14 606 083 zł do wydania. By wziąć udział w zagospodarowaniu tej kwoty wystarczy mieć pomysł na inwestycje lub działanie w obszarze lokalnym lub ogólnomiejskim, zebrać minimalną liczbę 10 podpisów na liście poparcia i w podanym terminie zgłosić swój wniosek do magistratu.

Co to jest Wieloletni Program Rozwoju Szczecina

WPRS jest bezpośrednim narzędziem realizacji Strategii Rozwoju Szczecina. Pozwala on usystematyzować realizację najważniejszych zadań majątkowych planowanych do wykonania przez Gminę Miasto Szczecin w szerokim horyzoncie czasowym, umożliwiającym realizację celów wyznaczonych w Strategii Rozwoju Szczecina 2025. WPRS jest dokumentem kroczącym, aktualizowanym w cyklu rocznym.

Akademia SBO: Jak włączyć migrantów w proces decydowania o mieście? Czyli Szczeciński Budżet Obywatelski dla każdego mieszkańca

23 czerwca o godz. 18:00 zapraszamy do udziału w rozmowie on-line w ramach Akademii SBO z Kateriną Zavizhenets, prezeską stowarzyszenia Mi-Gracja. Wspólnie zastanowimy się jak zachęcić migrantów do składania wniosków do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego oraz do głosowania.