#SZCZECIN - WIELKI NAPIS JAKO ATRAKCJA TURYSTYCZNA I CIEKAWE MIEJSCE DO PAMIĄTKOWEGO ZDJĘCIA

Opis projektu:

Zadanie obejmuje postawienie wielkiego napisu #SZCZECIN będącego atrakcją turystyczną Miasta oraz miejscem pamiątkowego zdjęcia.

Edycja SBO:
2018

Stan realizacji:
W trakcie realizacji

Jednostka realizująca projekt:
Biuro Architekta Miasta

Opis realizacji:

Stan na dzień 31.07.2019 r.
Przedłożono do ZUW Zgłoszenie Robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.

Stan na dzień 15.05.2019 r.
Trwa analiza przekazanej  przez AS wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej Napisu tj. architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej w tym kosztorysów i przedmiarów dla jednej koncepcji projektowej Napisu wybranej spośród koncepcji przygotowanych w Etapie 1.

 

Lokalizacja na mapie:

53.426895539255, 14.570636991388