SCIEŻKA ROWEROWO-PIESZA PRZY JEZIORZE GŁĘBOKIE OD STRONY UL. PPŁK. H. KUPCZYKA MAJĄCA UMOŻLIWIĆ BEZKOLIZYJNE I BEZPIECZNE OKRĄŻENIE JEZIORA

Opis projektu:

Zadanie obejmuje opracowanie projektu oraz budowę ścieżki rowerowo - pieszej wzdłuż ogrodzenia Kąpieliska Głębokie przy ul. podpułkownika Hieronima Kupczyka (odcinek o długości około 400 m). Inwestycja będzie wymagała przesunięcia ogrodzenia kąpieliska o ok. 2 - 3 metry bliżej jeziora.

Edycja SBO:
2017

Stan realizacji:
W trakcie realizacji

Jednostka realizująca projekt:
Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp.z o.o.

Opis realizacji:

Stan na dzień 31.07.2019 r.
Spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie przekazała do Europejskiego Dziennika Zamówień Publicznych wymagane dokumenty niezbędne do ogłoszenia przetargu na zadanie pn. „Węzeł przesiadkowy Głębokie”. W ciągu najbliższych kilku dni przetarg zostanie ogłoszony na stronie spółki oraz na tablicy ogłoszeń UM Szczecin.

Stan na dzień 15.05.2019 r.
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy ul. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina - Zakończono prace projektowe i odebrano dokumentację dla zadania .

Lokalizacja na mapie:

53.472233333968, 14.479085255955