Odbetonowanie okolicy Netto Arena (stworzenie zielonej alei gwiazd szczecińskiego sportu)

Grafika SBO 2022 - w trakcie realizacji
Edycja SBO
2023
Charakter projektu
Głębokie – Pilchowo, Krzekowo – Bezrzecze, Zawadzkiego – Klonowica
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU REKREACJI I REHABILITACJI
Kategoria
Zielone

Stan na dzień 31 marca 2024 r.

Bez zmian.

Stan na dzień 31 grudnia 2023 r.

Dokumentacja projektowa została sporządzona.

Stan na dzień 30 czerwca 2023 r.

Trwają prace nad przygotowaniem koncepcji zagospodarowania terenu.

Stan na dzień 31 marca 2023 r.

Po przeprowadzonych negocjacjach cenowych wybrano ofertę firmy Karol Barcz Autorska Pracownia Projektowa ul. Smocza 46, 70-731 Szczecin. Umowa w trakcie przygotowania.

Zadanie polega na nasadzeniu przed Halą sportowo widowiskową Netto Arena 50 sztuk dorodnych platanów, a także ustawieniu ławek oraz koszy na śmieci. W przyszłości każde z drzew będzie mieć nadanego patrona w postaci wybitnego sportowca z tablicą informacyjną o jego sukcesach.