Oświetlenie oraz remont chodnika wokół skweru im. Dobrowolskiego

zdjęcie skweru im. Dobrowolskiego z nowym oświetleniem
Edycja SBO
2022
Charakter projektu
Turzyn
Stan realizacji
Zrealizowane
Jednostka realizująca
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
Kategoria
Infrastruktura

Stan na dzień 31 marca 2024 r.

Zadanie zakończone.

Stan na dzień 31 grudnia 2023 r.

Została podpisana umowa ZDiTM. Został przekazany plac budowy wykonawcy robót. Trwa realizacja zadania. Wykonawca robót wystąpił z wnioskiem o zmianę terminu wykonania zadania z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne i trudności z dostępnością materiałów. Zamawiający przychylił się do wniosku wykonawcy. 

Stan na dzień 30 września 2023 r.

ZDITM: (remont chodnika) Trwa weryfikacja oferty na realizacje zadania.

ZUK: (oświetlenie) Zadanie zakończone 

Stan na dzień 30 czerwca 2023 r.

Bez zmian.

Stan na dzień 31 grudnia 2022 r.

Wykonano i odebrano dokumentację projektowo-kosztorysową. Oczekujemy na pozwolenie na budowę.

Stan na dzień 30 września 2022 r.

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, termin realizacji 160 dni od dnia podpisania umowy.

Stan na dzień 27 czerwca 2022 r.

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwają ustalenia w zakresie ochrony zieleni.

Stan na dzień 31 marca 2022 r.

Trwa ustalanie zakresu przedmiotu umowy, wycena opracowania dokumentacji projektowej - przygotowanie wniosku do DZP

Zadanie obejmuje montaż lamp parkowych na terenie skweru im. Michała Doliwo-Dobrowolskiego oraz remont chodnika wokół skweru od ul. Sikorskiego oraz ul. Józefa Bema.