Oszacuj koszty

Istotnym elementem opracowania projektu zgłaszanego do budżetu obywatelskiego jest zaplanowanie jego kosztów. Oszacuj koszty realizacji projektu, wymień składniki zadania i spróbuj je skalkulować, aby wiedzieć, czy mieszczą się one w pulach finansowych przeznaczonych na budżet obywatelski w danym obszarze. Możesz skorzystać z cennika miejskiego, zawierającego przykładowe, szacunkowe koszty funkcjonowania miasta oraz z pomocy urzędników w poszczególnych jednostkach miejskich.

Nie musisz znać dokładnych kosztów składowych swojego przedsięwzięcia, ostatecznej wyceny dokonana jednostka miejska na etapie weryfikacji merytorycznej, określając ostatecznie koszty projektu.