PARK KASPROWICZA W KWIATACH

Fot. pexels.com
Edycja SBO
2020
Charakter projektu
Pogodno, Łękno
Stan realizacji
Zrealizowane
Jednostka realizująca
Wydział Ochrony Środowiska

Stan na dzień 30 września 2021 r.

Zadanie zrealizowane.

Stan na maj 2021 r.

Została zawarta umowa na realizację zadania. Zgodnie z umową założenie łąki kwietnej nastąpi w terminie do 15 września br.

W terminie do 30.10.2022 wykonawca jest zobowiązany do pielęgnacji założonej łąki.

Stan na styczeń 2021 r.
Zlecono wykonanie opracowania przyrodniczego dla założenia łąki kwietnej  na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie. Po uzyskaniu niezbędnych opinii, do podmiotów wykonujących podobne usługi, zostanie skierowane zapytanie ofertowe na realizację zadania w 2021 r.  Zawarta umowa oprócz założenia łąki będzie obejmowała również jej roczną pielęgnację.

Stan na wrzesień 2020 r.
W sierpniu 2020 r. uzyskano opinię Konserwatora Zabytków wskazującą możliwą do realizacji projektu lokalizację łąki kwietnej na terenie Parku Kasprowicza. Przeprowadzono zapytanie ofertowe dotyczące wykonania analizy fito-ekofizjograficznej stanowiska oraz opracowanie planu wykonawczego dla założenia łąki kwietnej. Do połowy grudnia planowane jest przyjęcie dokumentacji wykonawczej.

Stan na lipiec 2020 r.
Projekt uzyskał pozytywną, jednak uniemożliwiającą realizację zadania w wyznaczonym miejscu, opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków. Skierowano zapytanie ofertowe na wykonanie projektu wykonawczego i kosztorysu na wskazaną w projekcie SBO lokalizację oraz rezerwową lokalizację tj. część parku od strony ul. Kochanowskiego.

Stan na maj 2020 r.
Trwają konsultacje z liderami projektu.

Zadanie obejmuje stworzenie łąk kwietnych o łącznej powierzchni około 4 000 m2, będących alternatywą dla istniejącego trawnika na terenie Parku Kasprowicza.