PARK PRZY UL. ZŁOTOWSKIEJ

Złotowska
Edycja SBO
2021
Charakter projektu
Bukowo, Warszewo
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Zakład Usług Komunalnych
Kategoria
Ekologia

Stan na dzień 31 marca 2024 r.

Zakończono I etap prac zw. z wykonaniem koncepcji oraz dokumentacji projektowej.

Stan na dzień 31 grudnia 2023 r.

Zakończono I etap prac zw. z wykonaniem koncepcji oraz dokumentacji projektowej.

Stan na dzień 30 września 2023 r.

Trwają prace projektowe.

Stan na dzień 30 czerwca 2023 r.

Trwają prace projektowe.

Stan na dzień 31 marca 2023 r.

Podpisano umowę z Projektantem. Termin realizacji: 180 dni od dnia podpisania umowy.

Stan na dzień 31 grudnia 2022 r.

Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej zostanie podpisana w styczniu 2023 roku.

Stan na dzień 30 września 2022 r.

Koncepcja została wykonana, kolejnym etapem jest wykonanie dokumentacji projektowej. Dokonano rozpoznania rynku.

Stan na dzień 30 czerwca 2022 r.

Trwają prace projektowe, projekt złożony do p. Ogrodnik Miasta celem uzgodnienia kwestii zw. z ochroną zieleni.

Stan na dzień 31 marca 2022 r.

Odbyło się spotkanie w sprawie ostatecznych ustaleń co do zakresu koncepcji. 
Projektantka wystąpiła o zawarcie aneksu terminowego. Przedłużenie terminu wynika z przedłużającej się procedury uzyskania uzgodnienia na lokalizację zjazdu z ul. Złotowskiej.

Stan na dzień 31 grudnia 2021 r.

Podpisano aneks terminowy do umowy na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu na Park przy ul. Złotowskiej z terminem realizacji w I kwartale 2022 roku.

Stan na dzień 30 września 2021 r.

Podpisano umowę na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu.

Stan na maj 2021 r.

Zadanie w  przygotowaniu.

Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu zielonego, posadzenie nowych drzew i krzewów. Poprawa bezpieczeństwa oraz atrakcyjności miejskich terenów zielonych.