PARK PRZY UL. ZŁOTOWSKIEJ

Złotowska
Edycja SBO
2021
Charakter projektu
Bukowo, Warszewo
Stan realizacji
Przekazano do realizacji
Jednostka realizująca
Zakład Usług Komunalnych
Kategoria
Ekologia

Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu zielonego, posadzenie nowych drzew i krzewów. Poprawa bezpieczeństwa oraz atrakcyjności miejskich terenów zielonych.