Rekreacja i wypoczynek dla dzieci i dorosłych na Słonecznym i Majowym

Grafika SBO 2022 - w trakcie realizacji
Edycja SBO
2023
Charakter projektu
Słoneczne, Majowe
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Zakład Usług Komunalnych
Kategoria
Infrastruktura

Stan na dzień 31 marca 2024 r.

1. Budowa polany grillowej na os. Majowym - zakończono prace projektowe.
2. Montaż urządzenia zabawowego dla dzieci oraz leżaków miejskich na terenie wokół Rubinowego Stawu - podpisano umowę na realizację.

Stan na dzień 31 grudnia 2023 r.

1. Budowa polany grillowej na os. Majowym - zakończono prace projektowe, realizacja w 2024 r.

2. Montaż urządzenia zabawowego dla dzieci oraz leżaków miejskich na terenie wokół Rubinowego Stawu - wykonano dokumentację projektową, realizacja w 2024 r.

Stan na dzień 30 czerwca 2023 r.

1. Budowa polany grillowej na os. Majowym - trwają prace projektowe. 

2. Montaż urządzenia zabawowego  dla dzieci oraz leżaków miejskich na terenie wokół Rubinowego Stawu - wykonano dokumentację projektową. W przygotowaniu zapytanie do złożenia oferty cenowej na realizację.

Stan na dzień 30 czerwca 2023 r.

Trwają prace projektowe. 

Stan na dzień 31 marca 2023 r.

Podpisano umowę na wykonanie dok. projektowej dot. polany grillowej oraz na wykonanie dok. projektowej dot. doposażenia terenu wokół Rubinowego Stawu.

Zadanie polega na budowie polany grillowej za wybiegiem dla psów na osiedlu Majowym oraz urządzeń zabawowych dla dzieci na terenie wokół stawu Rubinowego na osiedlu Słonecznym.