RÓWNE CHODNIKI DLA SZCZECINA

Fot. pexels.com
Edycja SBO
2017
Charakter projektu
Śródmieście duże
Stan realizacji
Zrealizowane
Jednostka realizująca
Zakład Usług Komunalnych

Stan na maj 2021 r.

Zadanie zrealizowane.

Stan na 2021r.
Przetarg nie został rozstrzygnięty, z uwagi na zbyt wysoką ofertę.

Stan realizacji na 2020 r.
W ramach zadania SBO wymieniono konstrukcje chodników w ulicach: Czarnieckiego, Owocowej, Korzeniowskiego, Plac Zawiszy Czarnego, Drzymały i 3 maja.

Stan na maj 2020 r.
Etap 2 (Wały Chrobrego) – przetarg nie został rozstrzygnięty, z uwagi na zbyt wysoką ofertę.

Stan na dzień 31.12.2019 r.
Etap 1 (wymiana nawierzchni chodników w ulicach: Czarnieckiego, Owocowa,  
3 Maja, Korzeniowskiego, Plac Zawiszy, Drzymały) wykonany.
Etap 2 (Wały Chrobrego) – przetarg nie został rozstrzygnięty, z uwagi na zbyt wysoką ofertę.

Stan na dzień 31.07.2019 r.
Etap I - dzielnica Śródmieście  - Nowe Miasto (ul. 3 Maja, ul. Drzymały, ul. Zawiszy Czarnego, ul.Korzeniowskiego, ul. Owocowa, ul. Czarnieckiego),
Etap II Wały Chrobrego odcinek przy murze oporowym od restauracji Columbus do ul. Jarowita  - unieważniono przetarg/ najniższa zaproponowana kwota przewyższała kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizacje zamówienia. Planowane jest ponowienie procedury.


Stan na dzień 15.05.2019 r.
Etap I
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę umowy na zadanie pn.: "Równe chodniki dla Szczecina - Etap I" Przedmiot umowy realizowany jest na terenie Gminy Miasto Szczecin, dzielnica Śródmieście – Nowe Miasto ( ul. 3 Maja, Drzymały, Zawiszy Czarnego, Korzeniowskiego, Owocowa, Czarnieckiego).

Termin realizacji zamówienia : 120 dni od dnia przekazania placu budowy tj wrzesień 2019 r.

                                                               
Etap II
Rozpoczęte postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania: „Równe chodniki dla Szczecina - Etap II” . Przedmiot umowy realizowany jest na terenie Gminy Miasto Szczecin, dzielnica Śródmieście – Stare Miasto :  ul. Wały Chrobrego – odcinek przy murze oporowym od restauracji Columbus do ul. Jarowita.

Termin realizacji zamówienia.: 45 dni od dnia przekazania placu budowy.

Zadanie obejmuje wykonanie chodników w obrębie ulic: Drzymały, Pl. Zawiszy Czarnego oraz Czarnieckiego.