SBO 2021: 1160 kart w urnach

W tym roku w dwóch urnach do głosowania mieszkańcy zostawili 1160 kart z oddanymi głosami na projekty Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Dziś w urzędzie odbyło się publiczne otwieranie urn i liczenie zostawionych w nich kart do głosowania. Teraz każda z 1160 kart zostanie wprowadzona do systemu. w liczeniu i otwieraniu urn uczestniczyli przewodniczący zespołów: opiniującego i odwoławczego SBO.

Przypominamy. W tym roku tylko przez Internet zagłosowało 27 708 osób, oddając 129569 głosów. Z tego najwięcej bo aż 54099 przypadło projektom ogólnomiejskim. Wśród projektów lokalnych najwięcej głosów tj. 9433 oddano na projekty obszaru „Bukowo - Warszewo”.

W tym roku mieszkańcy mogli wybierać spośród 113 pomysłów, które znalazły się na liście do głosowania (z tego 27 to projekty ogólnomiejskie, a 86 lokalne).