SBO 2021: Głosowanie przedłużone

Mieszkańcy, którzy nie zdążyli jeszcze zagłosować, lub ze względu na awarię serwera nie mogli zrobić tego w sobotę mogą zagłosować jeszcze dziś do godz. 14.00.

W sobotę 19.12.2020 podczas prac konserwacyjnych rozdzielni głównej doszło do nieplanowanej awarii jednego z głównych urządzeń podtrzymujących zasilanie. Niezwłocznie wezwano serwis, który przywrócił pracę urządzenia. w godzinach od 8:30 do 13:30 niedostępna była strona główna SBO w związku z tym czas na głosowanie na projekty tegorocznej edycji mieszkańcy będą mieli do dziś do godz. 14.00, a nie 9.00 jak pierwotnie planowano.

Do tej pory z możliwości zagłosowania skorzystało już ponad 25 tysięcy mieszkańców.

Statystyki można obserwować na bieżąco TUTAJ.

Przypominamy. w tym roku mieszkańcy mogą wybierać spośród 113 pomysłów, które znalazły się na liście do głosowania (z tego 27 to projekty ogólnomiejskie, a 86 lokalne).

Głosować mogą wszyscy mieszkańcy naszego miasta, bez względu na wiek i miejsce zameldowania. Również w tym roku osoby niezameldowane, ale mieszkające w naszym mieście będą mogły oddać swój głos zarówno przez internet jak i tradycyjnie w formie papierowej.

Jak głosujemy?                          

Głosowanie odbywa się na stronie www.sbo.szczecin.eu lub poprzez wypełnienie formularza papierowego dostępnego w Urzędzie Miasta lub filii urzędu. Wypełnioną kartę do głosowania  można złożyć  w Urzędzie Miasta Szczecin - pl. Armii Krajowej 1, w filii urzędu na Prawobrzeżu - ul. Rydla 39/40 lub wysłać do urzędu Pocztą.

UWAGA! Każdy głosujący ma do wykorzystania 5 głosów:

  •  2 głosy na projekty ogólnomiejskie,
  •  3 głosy na projekty lokalne.

Pamiętaj! Na jeden projekt (zarówno ogólnomiejski, jak i lokalny) można oddać maksymalnie dwa głosy. Żeby głosowanie było ważne musisz oddać co najmniej 1 głos. Głosowanie na projekty nie jest poddane rejonizacji - można głosować na wybrane projekty z dowolnej lokalizacji.

Zagłosować można tylko jeden raz! w przypadku dwukrotnego zagłosowania: oddania głosów  na te same projekty za pośrednictwem papierowej karty oraz drogą elektroniczną, głos oddany za pośrednictwem papierowej karty zostanie wycofany.

Realizowane będą projekty, które w danym obszarze: ogólnomiejskim i lokalnym uzyskają największą liczbę głosów - do wyczerpania puli środków w danym obszarze.