SBO 2021: Koniec głosowania

Punktualnie o godz. 14.00 zakończyło się głosowanie na tegoroczne projekty Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. O tym, które z nich zostaną zrealizowane dowiemy się po przeliczeniu i wprowadzeniu do systemu głosów oddanych w formie papierowej.

- Dziękujemy za każdy oddany głos i za każdą aktywność mieszkańców, którzy angażowali się w tegoroczną edycję SBO na wszystkich etapach projektu, zarówno podczas składania wniosków, ich promowania, jak i głosowania – mówi Magdalena Błaszczyk, dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego. – Jak każda poprzednia edycja również ta postawiła przed nami nowe wyzwania, które z pewnością posłużą nam do pracy nad kolejną odsłoną SBO.

W tym roku tylko przez Internet zagłosowało 27 708 osób, oddając 129569 głosów. Z tego najwięcej bo aż 54099 przypadło projektom ogólnomiejskim. Wśród projektów lokalnych najwięcej głosów tj. 9433 oddano na projekty obszaru „Bukowo - Warszewo”.

W tym roku mieszkańcy mogli wybierać spośród 113 pomysłów, które znalazły się na liście do głosowania (z tego 27 to projekty ogólnomiejskie, a 86 lokalne).