SBO 2021: Poznaj harmonogram nowej edycji

W  tym roku Szczeciński Budżet Obywatelski startuje dokładnie 1 czerwca o godz. 9.00. Od tego dnia przez 30 dni (do 1 lipca do godz. 15.30) możecie składać swoje propozycje pomysłów na działania, bądź inwestycje w naszym mieście. Zapraszamy!

Od czerwca do października rozpoczyna się również najbardziej wymagający i pracochłonny etap SBO – weryfikacja projektów, zarówno pod względem formalnym jak i merytorycznym.

- To czas w którym sprawdzamy, czy projekty złożone przez mieszkańców mają szanse realizacji – mówi Magdalena Błaszczyk, dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego. - W  tym okresie możemy kontaktować się z  projektodawcami by m.in. doprecyzować koszty projektu, ich lokalizację, czy wyjaśnić wątpliwości, które pojawiły się podczas oceny. Od tego etapu zależy czy projekt zostanie umieszczony na liście do głosowania.

W  trakcie poszczególnych etapów SBO mieszkańcy będą mogli skorzystać z  działań Stowarzyszenia Edukacyjno-Artystycznego „Oswajanie Sztuki”, które poprowadzi Akademię SBO. W tym roku ze względu na pandemię koronawirusa działania w ramach akademii przeniosą się do internetu oraz będą prowadzone zdalnie. Mimo to, mieszkańcy, którzy będą chcieli skorzystać z  pomocy np. w napisaniu projektu mogą korzystać z  różnych form kontaktu z  organizatorkami Akademii. Szczegóły w zakładce „Akademia SBO”.

W  październiku poznamy ostatecznie projekty, które trafią na listę do głosowania, w listopadzie mieszkańcy będą mieli czas na zapoznanie się z nimi, a  projektodawcy na ich promocję. Następnie przez 14 dni będzie czas na oddanie swojego głosu w głosowaniu, a  już w grudniu poznamy, które projekty zostaną zrealizowane w naszym mieście.

Zapraszamy!

 

Harmonogram SBO 2021