SBO 2021:Podsumowanie kolejnej edycji i plany na przyszłość

Za nami doświadczenia ósmej już edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, w której mieszkańcy mogli wybierać spośród 113 projektów. Dziś wiemy już, że SBO 2021 zakończy się realizacją 29 projektów.

Podobnie, jak w latach ubiegłych również obecna edycja zakończyła się ewaluacją. w tym roku badaniem SBO zajęli się specjaliści Instytutu Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego.

- Ewaluacja jest dla nas zawsze materiałem bogatym we wskazówki, które pomagają nam podsumować zakończoną edycję – mówi Magdalena Błaszczyk, dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego. – Każda edycja jest dla nas wyzwaniem bogatym w nowe doświadczenia, które wskazują nam zarówno sprawdzone rozwiązania, które warto kontynuować oraz kierunek dalszych zmian.

Tegoroczne badania odpowiadają m.in. na pytania kim są wnioskodawcy, jak badani mieszkańcy odbierają Szczeciński Budżet Obywatelski, jak oceniają pracę z wnioskiem, promocję czy Akademię SBO.

- Raport, pomimo  trudnego roku, ze względu na obostrzenia związane z pandemią Covid  - 19, ograniczonego czasu badania oraz ilości osób, wskazuje nam, zarówno które elementy Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego zostały pozytywnie ocenione przez mieszkańców, jak wprowadzenie obszarów lokalnych, list poparcia, czy możliwość głosowania przez Internet osób niezameldowanych w Szczecinie oraz takie, które wymagają pracy, lub zmian systemowych – dodaje Magdalena Błaszczyk. – Te wnioski w połączeniu z naszą wiedzą i rozmowami z różnymi grupami zainteresowanych dają nam pełniejszy obraz całego procesu.

W związku z dużą ilością nowych pomysłów i propozycji oraz wyrażoną przez mieszkańców potrzebą zmian w regulaminie SBO jeszcze w tym roku Szczeciński Budżet Obywatelski czekają szeroko zakrojone konsultacje.

- Tegoroczna edycja ze względu na czas potrzebny nam na gruntowne omówienie zasad SBO ze środowiskiem eksperckim, organizacjami pozarządowymi, radnymi oraz mieszkańcami, będzie realizowana na dotychczasowych zasadach – mówi Daniel Wacinkiewicz, zastępca prezydenta miasta. -  Równolegle przeprowadzimy proces konsultacji regulaminu SBO, na podstawie którego podejmiemy decyzję o kierunku dalszych zmian.

 

Ewaluacja Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 - raport

Ewaluacja Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 - prezentacja

 

Informacje dotyczące ewaluacji konsultacji społecznych 2020 dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Konsultacje Społeczne (http://konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/chapter_116022.asp).