SBO 2022: II. Posiedzenie Zespołów społecznych

15 lipca 2021 r. o godz. 16:15 w formie zdalnej, odbędzie się II posiedzenie Zespołu Opiniującego i Odwoławczego SBO 2022, w ramach którego zaplanowany jest  wybór Przewodniczących i Wiceprzewodniczących oraz  rozpatrzenie  przez Zespół Opiniujący następujących projektów zweryfikowanych w Urzędzie Miasta Szczecin:

 1. ŻKPZ/0001 - Bezpieczne przejścia dla pieszych w Zdrojach
 2. ŚW/0001 - Montaż oświetlenia przy ulicy Świerczewskiej
 3. NI/0004 - Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza.
 4. AN/0002 - (Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)
 5. PŁ/0001- Rewitalizacja Zielonego Zakątka w Parku Kasprowicza (na tyłach  Amfiteatru)
 6. OGM/0020 - Przebudowa boiska przy SP55 ul. Orawska 1
 7. OGM/0035 - Prace modernizacyjne i organizacyjne na placach zabaw dla dzieci poprawiające bezpieczeństwo: coroczne przeglądy techniczne urządzeń, w których zachodzą obciążenia dynamiczne (huśtawki i inne), pod nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego lub jednostki kontroli technicznej uprawnionej przez UDT
 8. ŚPŚZ/0009 - Budowa przystanku tramwajowego przy Pl. Zwycięstwa w stronę Pl. Kościuszki celem poprawy w komunikacji miejskiej, ułatwienia dla przesiadających się z autobusów przy Medikusie
  w stronę Gumieniec i Pogodna
 9. ŻE/0007 - Budowa ekologicznego przystanku autobusowego na ul. Obotryckiej przy skrzyżowaniu z ul. Golisza (naprzeciwko Leroy Merlin, za skrzyżowaniem w kierunku Pl. Rodła, centrum)
 10. BRK/0000  - Międzypokoleniowe potańcówki nad Płonią przy jazie.

Link do transmisji pozwalającej śledzić posiedzenie zostanie udostępniony w dniu spotkania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej(Konsultacje społeczne/konsultacje z mieszkańcami/Szczeciński Budżet Obywatelski 2022/Zespół Opiniujący i Odwoławczy).

Mieszkańcy zainteresowani uczestnictwem w spotkaniu są proszeni o przesłanie informacji do sekretariatu Biura Dialogu Obywatelskiego na adres e-mail sbo@um.szczecin.pl w celu otrzymania dostępu.