SBO 2022 „Zaprojektuj przyszłość miasta”: Ostatnie dwa tygodnie naboru!

Na zgłoszenie swoich pomysłów mieszkańcy mają już tylko dwa tygodnie. Czekamy na Wasze projekty!

Specjalnie na potrzeby projektodawców, na stronie www.sbo.szczecin.eu  (w zakładce „Do pobrania”) można skorzystać m.in. z instrukcji „Jak wyszukać działki będące własnością gminy pod inwestycje SBO”, czy poradnika „Jak wyszukać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego”, zapoznać się ze strategicznymi, miejskimi dokumentami oraz poznać szczegółowe zasady SBO. Swoje projekty można również na bieżąco konsultować w ramach Akademii SBO.

Przypominamy. Mieszkańcy, którzy mają pomysł na inwestycję lub działanie w swojej okolicy, lub dla całego miasta mogą wziąć udział w kolejnej edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Tegoroczna pula na projekty Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego to 16 700 000 zł. By wziąć udział w zagospodarowaniu tej kwoty wystarczy mieć pomysł na inwestycje lub działanie w obszarze lokalnym lub ogólnomiejskim, zebrać minimalną liczbę 10 podpisów na liście poparcia i w podanym terminie zgłosić swój wniosek do magistratu. Każdy mieszkaniec może złożyć nieograniczoną liczbę propozycji.

Projekty mogą być:

  • ogólnomiejskie – takie, z których będą mogli korzystać mieszkańcy więcej niż jednej dzielnicy, na które przeznaczono 30% środków.
  • lokalne - na które przeznaczono 70% środków.

Podział środków został rozdysponowany pomiędzy 22 obszary lokalne  na podstawie ilości mieszkańców poszczególnych obszarów oraz ich powierzchni.

Wnioski można składać do 14 maja 2021 r. (do godz. 15.30) drogą ELEKTRONICZNĄ, logując się na stronie www.sbo.szczecin.eu, lub tradycyjnie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i złożenie go w siedzibie lub filii Urzędu Miasta.