SKATEPARK W DĄBIU – rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu „ORŁA”

Fot. pexels.com
Edycja SBO
2020
Charakter projektu
Dąbie
Stan realizacji
Zrealizowane
Jednostka realizująca
Zakład Usług Komunalnych

Stan na dzień 30 września 2023 r.

Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.

Stan na dzień 30 czerwca 2023 r.

Trwają roboty budowlane. 

Stan na dzień 31 marca 2023 r.

Trwają roboty budowlane. 

Stan na dzień 31 grudnia 2022 r.

Wyłoniono wykonawcę. Termin 270 dni od daty przekazania placu budowy. Trwają prace budowlane.

Stan na dzień 30 września 2022 r.

Z uwagi na fakt, że żadna z ofert w kolejnym postępowaniu przetargowym nie spełniała warunków, przetarg został unieważniony. Ogłoszone zostanie kolejne postępowanie.

Stan na dzień 30 czerwca 2022 r.

Z uwagi na fakt, że żadna z ofert w kolejnym postępowaniu przetargowym nie spełniała warunków, przetarg został unieważniony. Ogłoszone zostanie kolejne postępowanie.

Stan na dzień 31 marca 2022 r.

Otwarto oferty na wykonanie prac budowlanych, trwa ocena ofert.

Stan na dzień 31 grudnia 2021 r.

Z powodów formalnych unieważniono I postępowanie przetargowe, natomiast II zostało unieważnione. Ponowne postępowanie również nie przyniosło rozstrzygnięcia ponieważ oferent nie spełniał wymogów postawionych przez zamawiającego. Kolejne postępowanie planowane jest w I kwartale 2022 r.

Stan na dzień 30 września 2021 r.

Z powodów formalnych unieważniono I postępowanie przetargowe, natomiast II zostało unieważnione z powodu zbyt wysokiej ceny. Ogłoszono ponowne postępowanie.

Stan na maj 2021 r.

W realizacji.

Stan na styczeń 2021 r.
Wykonana została dokumentacja projektowa, procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę jest w toku.

Stan na wrzesień 2020 r.
Trwają prace projektowe.

Stan na lipiec 2020r.
Trwają prace projektowe.

Stan na maj 2020r.
Przeprowadzono spotkania z liderami zwycięskich projektów. Doprecyzowano zakres realizacji zadania i dokonano rozeznania rynku w zakresie wykonania dokumentacji projektowej.

Zadanie obejmuje utworzenie skateparku o powierzchni max. 450 m2 dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z osiedla. Znajdować się będą na nim przeszkody metalowo-drewniane, ławka, minirampa, funbox z grindboxem itp.