SKWER ZADUMY NA CMENTARZU CENTRALNYM

Szczeciński Budżet Obywatelski
Edycja SBO
2024
Charakter projektu
Gumieńce
Stan realizacji
Przekazano do realizacji
Jednostka realizująca
Zakład Usług Komunalnych
Kategoria
Rekreacja

Zadanie obejmuje wykonanie „Skweru Zadumy” na Cmentarzu Centralnym wyposażonego w elementy małej architektury – m.in. ławki i kosze na śmieci. Zostaną wykonane alejki parkowe o nawierzchni mineralnej, nowe nasadzenia drzew i krzewów wraz z ich utrzymaniem oraz pielęgnacją.