SKWER ZADUMY NA CMENTARZU CENTRALNYM

Szczeciński Budżet Obywatelski
Edycja SBO
2024
Charakter projektu
Gumieńce
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Zakład Usług Komunalnych
Kategoria
Rekreacja

Stan na dzień 31 marca 2024 r.

Zadanie przekazane do realizacji.

Zadanie obejmuje wykonanie „Skweru Zadumy” na Cmentarzu Centralnym wyposażonego w elementy małej architektury – m.in. ławki i kosze na śmieci. Zostaną wykonane alejki parkowe o nawierzchni mineralnej, nowe nasadzenia drzew i krzewów wraz z ich utrzymaniem oraz pielęgnacją.