Śmietniki podziemne

Grafika SBO 2022 - w trakcie realizacji
Edycja SBO
2022
Charakter projektu
Centrum
Stan realizacji
Zrealizowane
Jednostka realizująca
Wydział Gospodarki Komunalnej
Kategoria
Infrastruktura

Stan na dzień 30 września 2023 r.

Zadanie zrealizowane 

Stan na dzień 30 czerwca 2023 r.

Bez zmian.

Stan na dzień 31 marca 2023 r.

Zadanie realizowane w trybie "zaprojektuj-wybuduj"

Stan na dzień 31 grudnia 2022 r.

Wyłoniony został wykonawca zadania.

Stan na dzień 30 września 2022 r.

Odbyło się spotkanie z wnioskodawcą projektu, na którym omówiono szczegóły i doprecyzowanie lokalizacji, w których mają zostać ulokowane pojemniki do selektywnej zbiórki. Uzgodniono formę realizacji projektu w formule zaprojektuj i wybuduj. Do potencjalnego wykonawcy będzie należało zaprojektowanie, dokonanie uzgodnień z użytkownikami/administratorami wskazanych terenów, w tym uzyskanie niezbędnych pozwoleń oraz wybudowanie gniazd pod pojemniki oraz ich ulokowanie. Trwa przygotowanie dokumentów do postępowania przetargowego w tym umowa i opis przedmiotu zamówienia.

Stan na dzień 30 czerwca 2022 r.

Trwa tworzenie  dokumentów do postępowania przetargowego, w tym umowa i opis przedmiotu zamówienia.

Stan na dzień 31 marca 2022 r.

Wskazane lokalizacje wymagają weryfikacji pod kątem formalno – prawnym.

Zadanie obejmuje zakup i montaż trzech pojemników podziemnych zlokalizowanych na skrzyżowaniu ul. Wielkopolskiej i Śląskiej, skrzyżowaniu ul. Śląskiej i Więckowskiego oraz przy wieżowcu przy ul. Rayskiego 4.