SPÓJNE TRASY ROWEROWE DLA SZCZECINA. MATEJKI.

Matejki
Edycja SBO
2021
Charakter projektu
Śródmieście Północ, Śródmieście Zachód
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
Kategoria
Infrastruktura

Stan na dzień 31 marca 2024 r.

 Ogłoszono przetarg na realizację zamówienia. Trwa weryfikacja ofert.

Stan na dzień 31 grudnia 2023 r.

Rozpoczęcie procedury na wybór wykonawcy robót planowany jest w I kwartale 2024 r.

Stan na dzień 30 września 2023 r.

Dokumentacja projektowa została odebrana. 

Stan na dzień 31 grudnia 2022 r.

Opracowano dokumentację projektową. 

Stan na dzień 30 września 2022 r.

Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych w ramach zadania. Dokumentacja w opracowaniu.

Stan na dzień 27 czerwca 2022 r.

Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania. 

Stan na dzień 31 marca 2022 r.

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji. Dokumentacja jest w trakcie opracowywania. 

Stan na dzień 31 grudnia 2021 r.

Dokumentacja jest w trakcie opracowywania. 

Stan na dzień 30 września 2021 r.

Trwa procedura wyłonienia wykonawcy.

Stan na maj 2021 r.

Oczekiwanie na oferty.

Zadanie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie niezbędnych zezwoleń oraz budowę krótkiego odcinka dwukierunkowej drogi dla rowerów, w nawiązaniu do istniejącego odcinka trasy rowerowej w ciągu ul. Matejki i Malczewskiego oraz Gontyny.