SPÓJNE TRASY ROWEROWE DLA SZCZECINA. MATEJKI.

Matejki
Edycja SBO
2021
Charakter projektu
Śródmieście Północ, Śródmieście Zachód
Stan realizacji
Przekazano do realizacji
Jednostka realizująca
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
Kategoria
Infrastruktura

Zadanie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie niezbędnych zezwoleń oraz budowę krótkiego odcinka dwukierunkowej drogi dla rowerów, w nawiązaniu do istniejącego odcinka trasy rowerowej w ciągu ul. Matejki i Malczewskiego oraz Gontyny.