Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin

Grafika SBO 2022 - w trakcie realizacji
Edycja SBO
2022
Charakter projektu
Ogólnomiejski
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Wydział Architektury i Budownictwa
Kategoria
Sprawy społeczne

Stan na dzień 31 marca 2024 r.

WInf - została stworzona strona internetowa, która wymaga zasilenia treścią merytoryczną.

WAiB - Przekazano do BZP wniosek  o przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia publicznego.

WK - Trwają konsultacje i ustalenia w zakresie sposobu realizacji zadania.

Stan na dzień 31 grudnia 2023 r.

WInf - została stworzona strona internetowa, która wymaga zasilenia treścią merytoryczną.

WAiB - Przekazano do BZP wniosek  o przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia publicznego.

WK - Trwają konsultacje i ustalenia w zakresie sposobu realizacji zadania.

Stan na dzień 30 września 2023 r.

WInf - została stworzona strona internetowa. 

WAiB - Przygotowywany jest wniosek o przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia publicznego wraz z propozycją umowy.

WK - Trwają konsultacje i ustalenia w zakresie dalszej realizacji tablic.

Stan na dzień 30 czerwca 2023 r.

WInf - Przekazano działającą wersję strony internetowej oraz zostały przeprowadzone szkolenia z obsługi serwisu. Przekazano działającą wersję strony internetowej oraz zostały przeprowadzone szkolenia z obsługi serwisu.

WAiB - oczekuje na zgodę na lokalizację przy ul. Walecznych 18, którą skierowano do STBS.

WK - Po ustaleniach z wnioskodawcą została opracowana lista wybranych do upamiętnienia osób, a także wstępna treść realizowanych tablic. Trwają konsultacje i ustalenia w zakresie dalszej realizacji.

Stan na dzień 31 marca 2023 r.

WInf - podpisano umowę z Platformą Biznesu Sp z o.o. 

WAiB - oczekuje na potwierdzenie przez Wnioskodawcę propozycji zmiany lokalizacji pod mural, która została zaproponowana przez przedstawiciela Stowarzyszenia Kibiców Pogoni Szczecin "Portowcy".

WK - Trwają konsultacje i ustalenia w zakresie realizacji tablic.

Stan na dzień 31 grudnia 2022 r.

Wydział Informatyki - złożono zapytania ofertowe do 2 firm.
Wydział Architektury i Budownictwa - Trwa analiza możliwości zamiany lokalizacji muralu na inną lokalizację.
Wydział Kultury - Trwają konsultacje i ustalenia w zakresie realizacji tablic.

Stan na dzień 30 września 2022 r.

WINF - Wnioskodawca poprosił o przesunięcie terminu realizacji zadania na następny rok. Umożliwi to Stowarzyszeniu lepszą kontrolę oraz lepsze przygotowanie treści, które znajdą się na stronie internetowej. Wnioskodawca obarczony jest wieloma czynnościami związanymi z otwarciem Stadionu Pogoni. 
Trwają prace nad szczegółami dotyczącymi punktu związanego z opisem modułu wirtualnego muzeum. Po weryfikacji umowy skierowane zostanie zapytanie ofertowe.

WK - Trwają konsultacje i wstępne ustalenia w zakresie realizacji tablic.

WAiB - Trwa analiza możliwości zamiany lokalizacji muralu na inną lokalizację. 

Stan na dzień 30 czerwca 2022 r.

WInf - Odbyły się spotkania z autorami projektu. Trwa opracowywania opracowywanie przedmiotu zamówienia w celu przeprowadzenia postępowania o zamówienia publiczne.

WK - Trwają konsultacje i wstępne ustalenia w zakresie realizacji tablic.

WAiB - Trwa analiza możliwości zamiany lokalizacji muralu na inną lokalizację, która jest własnością Gminy Miasto Szczecin. 

Stan na dzień 31 marca 2022 r.

Przystąpiono do realizacji zadania Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2022, po szczegółowym zapoznaniu się z zakresem działań zadanie podzielono na 3 niezależne części tj.
• część I – wirtualne muzeum Pogoni Szczecin, którego założeniem jest stworzenie wirtualnego muzeum, w którym będzie prezentowana historia Morskiego Klubu Sportowego Pogoń Szczecin wraz z historią ludzi,
• część II – murale, którego założeniem jest wykonanie 5 wielkoformatowych murali nawiązujących do działań oraz obecności kibiców i zawodników Morskiego Klubu Sportowego Pogoń Szczecin,
• część III- tablice informacyjne na szczecińskich orlikach, które będą zawierały informacje na temat ważnych postaci ze świata szczecińskiego sportu, 

Odbyło się spotkanie z wnioskodawcą na którym omówiono 3 etapy projektu. Zakresy poszczególnych zadań będą omawiane z wnioskodawcą pojedynczo wg. kompetencji na kolejnych spotkaniach.
 

Zadanie obejmuje stworzenie wirtualnego muzeum Historii Morskiego Klubu Sportowego Pogoń Szczecin, wykonanie wielkoformatowych murali nawiązujących do działań oraz obecności kibiców i zawodników szczecińskiej Pogoni w przestrzeni publicznej, podkreślających związek pomiędzy klubem piłkarskim, a w przeszłości sekcją sportową, z miastem oraz regionem i wykonanie tablic informacyjnych informacyjnych zlokalizowanych na każdym z 23 szczecińskich Orlików, które będą zawierały informacje na temat ważnych postaci ze świata szczecińskiego sportu, przybliżając ich sylwetki oraz rolę jaką odegrali w kształtowaniu społeczności lokalnych. Na każdym muralu oraz na każdej z tablic zostanie umieszczony kod QR będący odnośnikiem do konkretnych podstron w wirtualnym muzeum, na których znajdą się kolejne informacje na dany