Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych

Grafika SBO 2022 - w trakcie realizacji
Edycja SBO
2022
Charakter projektu
Niebuszewo-Bolinko
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Zakład Usług Komunalnych
Kategoria
Transport

Stan na dzień 31 marca 2024 r.

ZUK - Zakończono prace projektowe.

ZDITM - (wykonanie miejsc parkingowych) Zadanie zrealizowane.

Stan na dzień 31 grudnia 2023 r.

ZUK - Zakończono prace projektowe, realizacja w 2024 r.

ZDITM - (wykonanie miejsc parkingowych) Zadanie zrealizowane.

Stan na dzień 30 września 2023 r.

Zakończono prace projektowe. 

Stan na dzień 31 marca 2023 r.

Trwają prace projektowe.

Stan na dzień 31 grudnia 2022 r.

Podpisano umowę  na wykonanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe w trakcie. Trwa weryfikacja dokumentacji.

Stan na dzień 30 września 2022 r.

Trwa opracowywanie wytycznych do doprecyzowania zakresu rzeczowego dla prac projektowych. 

Stan na dzień 30 czerwca 2022 r.

Trwają ustalenia  w zakresie ochrony zieleni.

Stan na dzień 31 marca 2022 r.

(ZUK) Zadanie wprowadzone do budżetu 2022.

(ZDiTM) Trwa ustalanie zakresu przedmiotu umowy, wycena opracowania dokumentacji projektowej - przygotowania wniosku do DZP

Zadanie realizowane jest przez Zakład Usług Komunalnych oraz Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. 

Zadanie obejmuje zagospodarowanie skweru oraz wykonanie miejsc parkingowych wzdłuż ul. Dembowskiego.