ZAJĘCIA DODATKOWE DLA PRZEDSZKOLAKÓW W PRZEDSZKOLACH PUBLICZNYCH NA SŁONECZNYM I MAJOWYM

Szczeciński Budżet Obywatelski
Edycja SBO
2024
Charakter projektu
Słoneczne, Majowe
Stan realizacji
Przekazano do realizacji
Jednostka realizująca
Wydział Oświaty
Kategoria
Oświata

Zadanie obejmuje organizację zajęć dodatkowych dla dzieci w przedszkolach na os. Słonecznym i os. Majowym oraz organizację 2 osiedlowych festynów dla wszystkich mieszkańców.