ZAJĘCIA DODATKOWE DLA PRZEDSZKOLAKÓW W PRZEDSZKOLACH PUBLICZNYCH NA SŁONECZNYM I MAJOWYM

Szczeciński Budżet Obywatelski
Edycja SBO
2024
Charakter projektu
Słoneczne, Majowe
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Wydział Oświaty
Kategoria
Oświata

Stan realizacji na dzień 31 marca 2024 r. 

Trwają przygotowania do realizacji zadania w tym: wyboru zajęć i terminu organizacji dwóch festynów.

Zadanie obejmuje organizację zajęć dodatkowych dla dzieci w przedszkolach na os. Słonecznym i os. Majowym oraz organizację 2 osiedlowych festynów dla wszystkich mieszkańców.