ZAKUP POJAZDU SPECJALNEGO DO USUWANIA SKUTKÓW ANOMALII POGODOWYCH DLA OSP SZCZECIN-ŚMIERDNICA ORAZ ROZBUDOWA DOMU STRAŻAKA-NOWOCZESNA SALA BANKIETOWA

Grafika SBO 2022 - w trakcie realizacji
Edycja SBO
2023
Charakter projektu
Płonia – Śmierdnica – Jezierzyce, Kijewo, Wielgowo – Sławociesze – Zdunowo
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
Kategoria
Sprawy społeczne

Stan na dzień 31 marca 2024 r.

WZKIOL - Zadanie zakończone.

ZBILK - Trwa weryfikacja złożonych ofert na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.  

Stan na dzień 31 grudnia 2023 r.

WZKIOL -  Zadanie zakończone.

ZBILK - Przyjęto dokumentację projektowo - kosztorysową. Podjęto decyzję o połączeniu zadania z zadaniem SBO 2021 i wykonaniu w ramach jednego zamówiena na roboty budowlane. 

Stan na dzień 30 września 2023 r.

WZKIOL -  Auto zostało przekazane. Obecnie na etapie uzyskiwania świadectwa homologacji dopuszczającego do ruchu drogowego jako auto specjalne. 

ZBILK - Dokumentacja w trakcie opracowywania. 

Stan na dzień 30 czerwca 2023 r.

WZKIOL - Zawarto umowę na dostarczenie pojazdu specjalnego wraz z wyposażeniem.

ZBILK - Podpisano umowę na sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. 

Stan na dzień 31 marca 2023 r.

Zadanie podzielono na dwie części:

WZKIOL - ZAKUP POJAZDU SPECJALNEGO DO USUWANIA SKUTKÓW ANOMALII POGODOWYCH DLA OSP SZCZECIN-ŚMIERDNICA

Ogłoszono postępowanie przetragowe na dostawę samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem.
Wpłynęła 1 oferta firma P. W. "BIBMOT" BIK Sp. J.,ul. Drzewieckiego 1, 39-300 Mielec.
Łączna liczba przyznanych punktów: 100 pkt
Wybrana oferta (jedyna złożona w postępowaniu) uzyskała najwyższą liczbę punktów

ZBILK - Rozbudowa domu strażaka-nowoczesna sala bankietowa

Trwa opracowywanie wniosku do DZP na wyłonienie autora dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

Zadanie obejmuje modernizację Domu Strażaka celem stworzenia ogólnodostępnego miejsca dla mieszkańców Szczecina oraz zakup pojazdu specjalnego z wyposażeniem przeznaczonego do usuwania skutków anomalii pogodowych występujących na terenie miasta Szczecin.