Zespoły Społeczne SBO

Zespoły społeczne SBO pełnią ważną rolę w procesie weryfikacji projektów zgłaszanych do budżetu obywatelskiego. Ich głównym zadaniem jest opiniowanie projektów zweryfikowanych w jednostkach miejskich i zatwierdzanie listy projektów do głosowania oraz rozpatrywanie odwołań. Zespoły wykonują swoją pracę społecznie.

Zespół Opiniujący, wyłaniany jest  spośród mieszkańców Szczecina, przedstawicieli organizacji pozarządowych,  rad osiedli i w oparciu o weryfikację w Urzędzie zatwierdza projekty Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na listę do głosowania.

Zespół Odwoławczy tworzą  autorzy zwycięskich inwestycji SBO oraz osób zasiadających w składach Zespołów Opiniujących w ubiegłych edycjach SBO. Zadaniem Zespołu Odwoławczego jest rozpatrzenie  odwołań autorów od negatywnej oceny Zespołu Opiniującego.

Członkowie Zespołów Społecznych SBO 2022 zostali powołani Zarządzeniem Nr 365/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu Opiniującego i Zespołu Odwoławczego działających w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2022.

Zespoły SBO zapoznają się ze zgłoszonymi projektami, obradują na zdalnych posiedzeniach,  organizowanych  w dni robocze,  w godzinach popołudniowych. Spotkania zespołów są  dostępne dla autorów projektów i wszystkich mieszkańców miasta. Transmisje można śledzić w czasie rzeczywistym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (Konsultacje społeczne/konsultacje z mieszkańcami/Szczeciński Budżet Obywatelski 2022/Zespół Opiniujący i Odwoławczy).

Można zgłosić chęć uczestnictwa występując o dostęp do sekretariatu Biura Dialogu Obywatelskiego na adres e-mail sbo@um.szczecin.pl, telefon: 91 424 5105. 

Kontakt do Przewodniczących zespołów społecznych SBO 2022 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 
- Przewodniczący Zespołu Opiniującego: zo_sbo@o2.pl
- Przewodniczący Zespołu Odwoławczego: aliceszn@poczta.onet.pl

 

Poniżej informacje o posiedzeniach Zespołów:

 

LOSOWANIE KOLEJNOŚCI PROJEKTÓW SBO 2022 NA LIŚCIE DO GŁOSOWANIA:

WSPÓLNE POSIEDZENIE ZESPOŁU OPINIUJĄCEGO i ZESPOŁU ODWOŁAWCZEGO

5 listopada 2021 r. o godzinie 16:00 w formie zdalnej za pośrednictwem platformy Zoom odbędzie się wspólne posiedzenie Zespołu Opiniującego i Zespołu Odwoławczego SBO 2022, podczas którego Zespół Opiniujący zatwierdzi ostateczną listę projektów skierowanych do głosowania mieszkańców oraz zostanie wylosowana kolejność rozmieszczenia projektów na liście do głosowania.

XXVI POSIEDZENIE ZESPOŁU OPINIUJĄCEGO

2.11.2021r. o godzinie 16:00 odbędzie się  posiedzenie Zespołu Opiniującego. Projekty, które będą rozpatrywane znajdują się w  Biuletynie Informacji Publicznej (Konsultacje społeczne/konsultacje z mieszkańcami/Szczeciński Budżet Obywatelski 2022/Zespół Opiniujący i Odwoławczy). Link do transmisji pozwalającej śledzić posiedzenie zostanie udostępniony w dniu spotkania.

VII POSIEDZENIE ZESPOŁU ODWOŁAWCZEGO

26.10.2021r. o godzinie 16:15 odbędzie się  posiedzenie Zespołu Opiniującego. Projekty, które będą rozpatrywane znajdują się w  Biuletynie Informacji Publicznej (Konsultacje społeczne/konsultacje z mieszkańcami/Szczeciński Budżet Obywatelski 2022/Zespół Opiniujący i Odwoławczy). Link do transmisji pozwalającej śledzić posiedzenie zostanie udostępniony w dniu spotkania.

XXV POSIEDZENIE ZESPOŁU OPINIUJĄCEGO

25.10.2021r. o godzinie 16:00 odbędzie się  posiedzenie Zespołu Opiniującego. Projekty, które będą rozpatrywane znajdują się w  Biuletynie Informacji Publicznej (Konsultacje społeczne/konsultacje z mieszkańcami/Szczeciński Budżet Obywatelski 2022/Zespół Opiniujący i Odwoławczy). Link do transmisji pozwalającej śledzić posiedzenie zostanie udostępniony w dniu spotkania.

XXIV POSIEDZENIE ZESPOŁU OPINIUJĄCEGO

18.10.2021r. o godzinie 16:00 odbędzie się  posiedzenie Zespołu Opiniującego. Projekty, które będą rozpatrywane znajdują się w  Biuletynie Informacji Publicznej (Konsultacje społeczne/konsultacje z mieszkańcami/Szczeciński Budżet Obywatelski 2022/Zespół Opiniujący i Odwoławczy). Link do transmisji pozwalającej śledzić posiedzenie zostanie udostępniony w dniu spotkania.

XXIII POSIEDZENIE ZESPOŁU OPINIUJĄCEGO

14.10.2021r. o godzinie 16:00 odbędzie się  posiedzenie Zespołu Opiniującego. Projekty, które będą rozpatrywane znajdują się w  Biuletynie Informacji Publicznej (Konsultacje społeczne/konsultacje z mieszkańcami/Szczeciński Budżet Obywatelski 2022/Zespół Opiniujący i Odwoławczy). Link do transmisji pozwalającej śledzić posiedzenie zostanie udostępniony w dniu spotkania.

XXII POSIEDZENIE ZESPOŁU OPINIUJĄCEGO

11.10.2021r. o godzinie 16:00 odbędzie się  posiedzenie Zespołu Opiniującego. Projekty, które będą rozpatrywane znajdują się w  Biuletynie Informacji Publicznej (Konsultacje społeczne/konsultacje z mieszkańcami/Szczeciński Budżet Obywatelski 2022/Zespół Opiniujący i Odwoławczy). Link do transmisji pozwalającej śledzić posiedzenie zostanie udostępniony w dniu spotkania.

XXI POSIEDZENIE ZESPOŁU OPINIUJĄCEGO

7.10.2021r. o godzinie 16:00 odbędzie się  posiedzenie Zespołu Opiniującego. Projekty, które będą rozpatrywane znajdują się w  Biuletynie Informacji Publicznej (Konsultacje społeczne/konsultacje z mieszkańcami/Szczeciński Budżet Obywatelski 2022/Zespół Opiniujący i Odwoławczy). Link do transmisji pozwalającej śledzić posiedzenie zostanie udostępniony w dniu spotkania.

VI POSIEDZENIE ZESPOŁU ODWOŁAWCZEGO

4.10.2021r. o godzinie 17:30 odbędzie się  posiedzenie Zespołu Opiniującego. Projekty, które będą rozpatrywane znajdują się w  Biuletynie Informacji Publicznej (Konsultacje społeczne/konsultacje z mieszkańcami/Szczeciński Budżet Obywatelski 2022/Zespół Opiniujący i Odwoławczy). Link do transmisji pozwalającej śledzić posiedzenie zostanie udostępniony w dniu spotkania.

XX POSIEDZENIE ZESPOŁU OPINIUJĄCEGO

4.10.2021r. o godzinie 16:00 odbędzie się  posiedzenie Zespołu Opiniującego. Projekty, które będą rozpatrywane znajdują się w  Biuletynie Informacji Publicznej (Konsultacje społeczne/konsultacje z mieszkańcami/Szczeciński Budżet Obywatelski 2022/Zespół Opiniujący i Odwoławczy). Link do transmisji pozwalającej śledzić posiedzenie zostanie udostępniony w dniu spotkania.

XIX POSIEDZENIE ZESPOŁU OPINIUJĄCEGO

30.09.2021r. o godzinie 17:00 odbędzie się  posiedzenie Zespołu Opiniującego. Projekty, które będą rozpatrywane znajdują się w  Biuletynie Informacji Publicznej (Konsultacje społeczne/konsultacje z mieszkańcami/Szczeciński Budżet Obywatelski 2022/Zespół Opiniujący i Odwoławczy). Link do transmisji pozwalającej śledzić posiedzenie zostanie udostępniony w dniu spotkania.

V POSIEDZENIE ZESPOŁU ODWOŁAWCZEGO

30.09.2021r. o godzinie 16:00 odbędzie się  posiedzenie Zespołu Opiniującego. Projekty, które będą rozpatrywane znajdują się w  Biuletynie Informacji Publicznej (Konsultacje społeczne/konsultacje z mieszkańcami/Szczeciński Budżet Obywatelski 2022/Zespół Opiniujący i Odwoławczy). Link do transmisji pozwalającej śledzić posiedzenie zostanie udostępniony w dniu spotkania.

XVIII POSIEDZENIE ZESPOŁU OPINIUJĄCEGO

27.09.2021r. o godzinie 16:00 odbędzie się  posiedzenie Zespołu Opiniującego. Projekty, które będą rozpatrywane znajdują się w  Biuletynie Informacji Publicznej (Konsultacje społeczne/konsultacje z mieszkańcami/Szczeciński Budżet Obywatelski 2022/Zespół Opiniujący i Odwoławczy). Link do transmisji pozwalającej śledzić posiedzenie zostanie udostępniony w dniu spotkania.

XVII POSIEDZENIE ZESPOŁU OPINIUJĄCEGO

23.09.2021r. o godzinie 16:00 odbędzie się  posiedzenie Zespołu Opiniującego. Projekty, które będą rozpatrywane znajdują się w  Biuletynie Informacji Publicznej (Konsultacje społeczne/konsultacje z mieszkańcami/Szczeciński Budżet Obywatelski 2022/Zespół Opiniujący i Odwoławczy). Link do transmisji pozwalającej śledzić posiedzenie zostanie udostępniony w dniu spotkania.

XVI POSIEDZENIE ZESPOŁU OPINIUJĄCEGO

20.09.2021r. o godzinie 16:00 odbędzie się  posiedzenie Zespołu Opiniującego. Projekty, które będą rozpatrywane znajdują się w  Biuletynie Informacji Publicznej (Konsultacje społeczne/konsultacje z mieszkańcami/Szczeciński Budżet Obywatelski 2022/Zespół Opiniujący i Odwoławczy). Link do transmisji pozwalającej śledzić posiedzenie zostanie udostępniony w dniu spotkania.

XV POSIEDZENIE ZESPOŁU OPINIUJĄCEGO

13.09.2021r. o godzinie 16:00 odbędzie się  posiedzenie Zespołu Opiniującego. Projekty, które będą rozpatrywane znajdują się w  Biuletynie Informacji Publicznej (Konsultacje społeczne/konsultacje z mieszkańcami/Szczeciński Budżet Obywatelski 2022/Zespół Opiniujący i Odwoławczy). Link do transmisji pozwalającej śledzić posiedzenie zostanie udostępniony w dniu spotkania.

XIV POSIEDZENIE ZESPOŁU OPINIUJĄCEGO

9.09.2021r. o godzinie 16:00 odbędzie się  posiedzenie Zespołu Opiniującego. Projekty, które będą rozpatrywane znajdują się w  Biuletynie Informacji Publicznej (Konsultacje społeczne/konsultacje z mieszkańcami/Szczeciński Budżet Obywatelski 2022/Zespół Opiniujący i Odwoławczy). Link do transmisji pozwalającej śledzić posiedzenie zostanie udostępniony w dniu spotkania.

IV POSIEDZENIE ZESPOŁU ODWOŁAWCZEGO

7.09.2021r. o godzinie 16:15 odbędzie się  posiedzenie Zespołu Odwoławczego. Projekty, które będą rozpatrywane znajdują się w  Biuletynie Informacji Publicznej (Konsultacje społeczne/konsultacje z mieszkańcami/Szczeciński Budżet Obywatelski 2022/Zespół Opiniujący i Odwoławczy). Link do transmisji pozwalającej śledzić posiedzenie zostanie udostępniony w dniu spotkania.

XIII POSIEDZENIE ZESPOŁU OPINIUJĄCEGO

2.09.2021r. o godzinie 16:00 odbędzie się  posiedzenie Zespołu Opiniującego. Projekty, które będą rozpatrywane znajdują się w  Biuletynie Informacji Publicznej (Konsultacje społeczne/konsultacje z mieszkańcami/Szczeciński Budżet Obywatelski 2022/Zespół Opiniujący i Odwoławczy). Link do transmisji pozwalającej śledzić posiedzenie zostanie udostępniony w dniu spotkania.

XII POSIEDZENIE ZESPOŁU OPINIUJĄCEGO

26.08.2021r. o godzinie 16:00 odbędzie się  posiedzenie Zespołu Opiniującego. Projekty, które będą rozpatrywane znajdują się w  Biuletynie Informacji Publicznej (Konsultacje społeczne/konsultacje z mieszkańcami/Szczeciński Budżet Obywatelski 2022/Zespół Opiniujący i Odwoławczy). Link do transmisji pozwalającej śledzić posiedzenie zostanie udostępniony w dniu spotkania.

XI POSIEDZENIE ZESPOŁU OPINIUJĄCEGO

19.08.2021r. o godzinie 16:00 odbędzie się  posiedzenie Zespołu Opiniującego. Projekty, które będą rozpatrywane znajdują się w  Biuletynie Informacji Publicznej (Konsultacje społeczne/konsultacje z mieszkańcami/Szczeciński Budżet Obywatelski 2022/Zespół Opiniujący i Odwoławczy). Link do transmisji pozwalającej śledzić posiedzenie zostanie udostępniony w dniu spotkania.

X POSIEDZENIE ZESPOŁU OPINIUJĄCEGO

12.08.2021r. o godzinie 16:00 odbędzie się  posiedzenie Zespołu Opiniującego. Projekty, które będą rozpatrywane znajdują się w  Biuletynie Informacji Publicznej (Konsultacje społeczne/konsultacje z mieszkańcami/Szczeciński Budżet Obywatelski 2022/Zespół Opiniujący i Odwoławczy). Link do transmisji pozwalającej śledzić posiedzenie zostanie udostępniony w dniu spotkania.

IX POSIEDZENIE ZESPOŁU OPINIUJĄCEGO

09.08.2021r. o godzinie 16:00 odbędzie się  posiedzenie Zespołu Opiniującego. Projekty, które będą rozpatrywane znajdują się w  Biuletynie Informacji Publicznej (Konsultacje społeczne/konsultacje z mieszkańcami/Szczeciński Budżet Obywatelski 2022/Zespół Opiniujący i Odwoławczy). Link do transmisji pozwalającej śledzić posiedzenie zostanie udostępniony w dniu spotkania.

VIII POSIEDZENIE ZESPOŁU OPINIUJĄCEGO

05.08.2021r. o godzinie 16:00 odbędzie się  posiedzenie Zespołu Opiniującego. Projekty, które będą rozpatrywane znajdują się w  Biuletynie Informacji Publicznej (Konsultacje społeczne/konsultacje z mieszkańcami/Szczeciński Budżet Obywatelski 2022/Zespół Opiniujący i Odwoławczy). Link do transmisji pozwalającej śledzić posiedzenie zostanie udostępniony w dniu spotkania.

 

III POSIEDZENIE ZESPOŁU ODWOŁAWCZEGO

03.08.2021r. o godzinie 16:15 odbędzie się  posiedzenie Zespołu Odwoławczego. Projekty, które będą rozpatrywane znajdują się w  Biuletynie Informacji Publicznej (Konsultacje społeczne/konsultacje z mieszkańcami/Szczeciński Budżet Obywatelski 2022/Zespół Opiniujący i Odwoławczy). Link do transmisji pozwalającej śledzić posiedzenie zostanie udostępniony w dniu spotkania.

 

VII POSIEDZENIE ZESPOŁU OPINIUJĄCEGO

02.08.2021r. o godzinie 16:00 odbędzie się  posiedzenie Zespołu Opiniującego. Projekty, które będą rozpatrywane znajdują się w  Biuletynie Informacji Publicznej (Konsultacje społeczne/konsultacje z mieszkańcami/Szczeciński Budżet Obywatelski 2022/Zespół Opiniujący i Odwoławczy). Link do transmisji pozwalającej śledzić posiedzenie zostanie udostępniony w dniu spotkania.

 

VI POSIEDZENIE ZESPOŁU OPINIUJĄCEGO

29.07.2021r. o godzinie 16:00 odbędzie się kolejne posiedzenie Zespołu Opiniującego. Projekty, które będą rozpatrywane znajdują się w  Biuletynie Informacji Publicznej (Konsultacje społeczne/konsultacje z mieszkańcami/Szczeciński Budżet Obywatelski 2022/Zespół Opiniujący i Odwoławczy). Link do transmisji pozwalającej śledzić posiedzenie zostanie udostępniony w dniu spotkania.

 

V POSIEDZENIE ZESPOŁU OPINIUJĄCEGO

26.07.2021r. o godzinie 16:00 odbędzie się kolejne posiedzenie Zespołu Opiniującego. Projekty, które będą rozpatrywane znajdują się w  Biuletynie Informacji Publicznej (Konsultacje społeczne/konsultacje z mieszkańcami/Szczeciński Budżet Obywatelski 2022/Zespół Opiniujący i Odwoławczy). Link do transmisji pozwalającej śledzić posiedzenie zostanie udostępniony w dniu spotkania.

 

IV POSIEDZENIE ZESPOŁU OPINIUJĄCEGO

22.07.2021r. o godzinie 16:00 odbędzie się kolejne, czwarte już posiedzenie Zespołu Opiniującego. Projekty, które będą rozpatrywane znajdują się w  Biuletynie Informacji Publicznej (Konsultacje społeczne/konsultacje z mieszkańcami/Szczeciński Budżet Obywatelski 2022/Zespół Opiniujący i Odwoławczy). Link do transmisji pozwalającej śledzić posiedzenie zostanie udostępniony w dniu spotkania.

 

III POSIEDZENIE ZESPOŁU OPINIUJĄCEGO

19 lipca 2021 r. o godz.16:00 w formie zdalnej, odbędzie się III posiedzenie Zespołu Opiniującego SBO 2022.

Podczas trwania II Posiedzenia Zespołów Społecznych członkowie zdecydowali o przeniesieniu procedowania projektów na następne spotkanie.

Link do transmisji pozwalającej śledzić posiedzenie zostanie udostępniony w dniu spotkania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (Konsultacje społeczne/konsultacje z mieszkańcami/Szczeciński Budżet Obywatelski 2022/Zespół Opiniujący i Odwoławczy).

 

II POSIEDZENIE ZESPOŁU OPINIUJĄCEGO i ZESPOŁU ODWOŁAWCZEGO

15 lipca 2021 r. o godz. 16:15 w formie zdalnej, odbędzie się II posiedzenie Zespołu Opiniującego i Odwoławczego SBO 2022, w ramach którego zaplanowany jest  wybór Przewodniczących i Wiceprzewodniczących oraz  rozpatrzenie  przez Zespół Opiniujący następujących projektów zweryfikowanych w Urzędzie Miasta Szczecin:

 1. ŻKPZ/0001 - Bezpieczne przejścia dla pieszych w Zdrojach
 2. ŚW/0001 - Montaż oświetlenia przy ulicy Świerczewskiej
 3. NI/0004 - Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza.
 4. AN/0002 - (Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)
 5. PŁ/0001- Rewitalizacja Zielonego Zakątka w Parku Kasprowicza (na tyłach  Amfiteatru)
 6. OGM/0020 - Przebudowa boiska przy SP55 ul. Orawska 1
 7. OGM/0035 - Prace modernizacyjne i organizacyjne na placach zabaw dla dzieci poprawiające bezpieczeństwo: coroczne przeglądy techniczne urządzeń, w których zachodzą obciążenia dynamiczne (huśtawki i inne), pod nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego lub jednostki kontroli technicznej uprawnionej przez UDT
 8. ŚPŚZ/0009 - Budowa przystanku tramwajowego przy Pl. Zwycięstwa w stronę Pl. Kościuszki celem poprawy w komunikacji miejskiej, ułatwienia dla przesiadających się z autobusów przy Medikusie
  w stronę Gumieniec i Pogodna
 9. ŻE/0007 - Budowa ekologicznego przystanku autobusowego na ul. Obotryckiej przy skrzyżowaniu z ul. Golisza (naprzeciwko Leroy Merlin, za skrzyżowaniem w kierunku Pl. Rodła, centrum)
 10. BRK/0000  - Międzypokoleniowe potańcówki nad Płonią przy jazie.

 

I POSIEDZENIE ZESPOŁU OPINIUJĄCEGO i ZESPOŁU ODWOŁAWCZEGO

Projekty zgłoszone przez mieszkańców do tegorocznej edycji SBO wchodzą w kolejny etap weryfikacji tj. oceny w Zespole Opiniującymi i rozpatrywania odwołań w Zespole Odwoławczym. Zespoły tworzą mieszkańcy Szczecina w tym: przedstawiciele organizacji pozarządowych,  rad osiedli, czy Młodzieżowej Rady Miasta.

Pierwsze spotkanie Zespołu Opiniującego i Zespołu Odwoławczego, odbędzie się 12 lipca br. o godzinie 16:00  i  będzie miało charakter organizacyjno – informacyjny.

Członkowie zespołów,  na kolejnych posiedzeniach, zapoznawać się będą z projektami i wynikami ich weryfikacji w urzędzie,  a następnie zadecydują  które z nich trafią na listę go głosowania. w przypadku niezakwalifikowania się projektu na listę  - członkowie Zespołu Odwoławczego rozpatrzą złożone  przez autora odwołanie.

Link do transmisji pozwalającej śledzić posiedzenie zostanie udostępniony w dniu spotkania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (Konsultacje społeczne/konsultacje z mieszkańcami/Szczeciński Budżet Obywatelski 2022/Zespół Opiniujący i Odwoławczy).