Zespoły Społeczne SBO

Zespoły społeczne SBO pełnią ważną rolę w procesie weryfikacji projektów zgłaszanych do budżetu obywatelskiego. Ich głównym zadaniem jest opiniowanie projektów zweryfikowanych w jednostkach miejskich i zatwierdzanie listy projektów do głosowania oraz rozpatrywanie odwołań. Zespoły wykonują swoją pracę społecznie.

Zespół Opiniujący, wyłaniany jest  spośród mieszkańców Szczecina, przedstawicieli organizacji pozarządowych,  rad osiedli i w oparciu o weryfikację w Urzędzie zatwierdza projekty Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na listę do głosowania.

Zespół Odwoławczy tworzą  autorzy zwycięskich inwestycji SBO oraz osób zasiadających w składach Zespołów Opiniujących w ubiegłych edycjach SBO. Zadaniem Zespołu Odwoławczego jest rozpatrzenie  odwołań autorów od negatywnej oceny Zespołu Opiniującego.

Członkowie Zespołów Społecznych SBO 2022 zostali powołani Zarządzeniem Nr 365/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu Opiniującego i Zespołu Odwoławczego działających w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2022.

Zespoły SBO zapoznają się ze zgłoszonymi projektami, obradują na zdalnych posiedzeniach,  organizowanych  w dni robocze,  w godzinach popołudniowych. Spotkania zespołów są  dostępne dla autorów projektów i wszystkich mieszkańców miasta. Transmisje można śledzić w czasie rzeczywistym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (Konsultacje społeczne/konsultacje z mieszkańcami/Szczeciński Budżet Obywatelski 2022/Zespół Opiniujący i Odwoławczy).

Można zgłosić chęć uczestnictwa występując o dostęp do sekretariatu Biura Dialogu Obywatelskiego na adres e-mail sbo@um.szczecin.pl, telefon: 91 424 5105. 

Kontakt do Przewodniczących zespołów społecznych SBO 2022 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 
- Przewodniczący Zespołu Opiniującego: zo_sbo@o2.pl
- Przewodniczący Zespołu Odwoławczego: aliceszn@poczta.onet.pl

 

Poniżej informacje o posiedzeniach Zespołów:

VII POSIEDZENIE ZESPOŁU ODWOŁAWCZEGO

26.10.2021r. o godzinie 16:15 odbędzie się  posiedzenie Zespołu Opiniującego. Projekty, które będą rozpatrywane znajdują się w  Biuletynie Informacji Publicznej (Konsultacje społeczne/konsultacje z mieszkańcami/Szczeciński Budżet Obywatelski 2022/Zespół Opiniujący i Odwoławczy). Link do transmisji pozwalającej śledzić posiedzenie zostanie udostępniony w dniu spotkania.

XXV POSIEDZENIE ZESPOŁU OPINIUJĄCEGO

25.10.2021r. o godzinie 16:00 odbędzie się  posiedzenie Zespołu Opiniującego. Projekty, które będą rozpatrywane znajdują się w  Biuletynie Informacji Publicznej (Konsultacje społeczne/konsultacje z mieszkańcami/Szczeciński Budżet Obywatelski 2022/Zespół Opiniujący i Odwoławczy). Link do transmisji pozwalającej śledzić posiedzenie zostanie udostępniony w dniu spotkania.

XXIV POSIEDZENIE ZESPOŁU OPINIUJĄCEGO

18.10.2021r. o godzinie 16:00 odbędzie się  posiedzenie Zespołu Opiniującego. Projekty, które będą rozpatrywane znajdują się w  Biuletynie Informacji Publicznej (Konsultacje społeczne/konsultacje z mieszkańcami/Szczeciński Budżet Obywatelski 2022/Zespół Opiniujący i Odwoławczy). Link do transmisji pozwalającej śledzić posiedzenie zostanie udostępniony w dniu spotkania.

XXIII POSIEDZENIE ZESPOŁU OPINIUJĄCEGO

14.10.2021r. o godzinie 16:00 odbędzie się  posiedzenie Zespołu Opiniującego. Projekty, które będą rozpatrywane znajdują się w  Biuletynie Informacji Publicznej (Konsultacje społeczne/konsultacje z mieszkańcami/Szczeciński Budżet Obywatelski 2022/Zespół Opiniujący i Odwoławczy). Link do transmisji pozwalającej śledzić posiedzenie zostanie udostępniony w dniu spotkania.

XXII POSIEDZENIE ZESPOŁU OPINIUJĄCEGO

11.10.2021r. o godzinie 16:00 odbędzie się  posiedzenie Zespołu Opiniującego. Projekty, które będą rozpatrywane znajdują się w  Biuletynie Informacji Publicznej (Konsultacje społeczne/konsultacje z mieszkańcami/Szczeciński Budżet Obywatelski 2022/Zespół Opiniujący i Odwoławczy). Link do transmisji pozwalającej śledzić posiedzenie zostanie udostępniony w dniu spotkania.

XXI POSIEDZENIE ZESPOŁU OPINIUJĄCEGO

7.10.2021r. o godzinie 16:00 odbędzie się  posiedzenie Zespołu Opiniującego. Projekty, które będą rozpatrywane znajdują się w  Biuletynie Informacji Publicznej (Konsultacje społeczne/konsultacje z mieszkańcami/Szczeciński Budżet Obywatelski 2022/Zespół Opiniujący i Odwoławczy). Link do transmisji pozwalającej śledzić posiedzenie zostanie udostępniony w dniu spotkania.

VI POSIEDZENIE ZESPOŁU ODWOŁAWCZEGO

4.10.2021r. o godzinie 17:30 odbędzie się  posiedzenie Zespołu Opiniującego. Projekty, które będą rozpatrywane znajdują się w  Biuletynie Informacji Publicznej (Konsultacje społeczne/konsultacje z mieszkańcami/Szczeciński Budżet Obywatelski 2022/Zespół Opiniujący i Odwoławczy). Link do transmisji pozwalającej śledzić posiedzenie zostanie udostępniony w dniu spotkania.

XX POSIEDZENIE ZESPOŁU OPINIUJĄCEGO

4.10.2021r. o godzinie 16:00 odbędzie się  posiedzenie Zespołu Opiniującego. Projekty, które będą rozpatrywane znajdują się w  Biuletynie Informacji Publicznej (Konsultacje społeczne/konsultacje z mieszkańcami/Szczeciński Budżet Obywatelski 2022/Zespół Opiniujący i Odwoławczy). Link do transmisji pozwalającej śledzić posiedzenie zostanie udostępniony w dniu spotkania.

XIX POSIEDZENIE ZESPOŁU OPINIUJĄCEGO

30.09.2021r. o godzinie 17:00 odbędzie się  posiedzenie Zespołu Opiniującego. Projekty, które będą rozpatrywane znajdują się w  Biuletynie Informacji Publicznej (Konsultacje społeczne/konsultacje z mieszkańcami/Szczeciński Budżet Obywatelski 2022/Zespół Opiniujący i Odwoławczy). Link do transmisji pozwalającej śledzić posiedzenie zostanie udostępniony w dniu spotkania.

V POSIEDZENIE ZESPOŁU ODWOŁAWCZEGO

30.09.2021r. o godzinie 16:00 odbędzie się  posiedzenie Zespołu Opiniującego. Projekty, które będą rozpatrywane znajdują się w  Biuletynie Informacji Publicznej (Konsultacje społeczne/konsultacje z mieszkańcami/Szczeciński Budżet Obywatelski 2022/Zespół Opiniujący i Odwoławczy). Link do transmisji pozwalającej śledzić posiedzenie zostanie udostępniony w dniu spotkania.

XVIII POSIEDZENIE ZESPOŁU OPINIUJĄCEGO

27.09.2021r. o godzinie 16:00 odbędzie się  posiedzenie Zespołu Opiniującego. Projekty, które będą rozpatrywane znajdują się w  Biuletynie Informacji Publicznej (Konsultacje społeczne/konsultacje z mieszkańcami/Szczeciński Budżet Obywatelski 2022/Zespół Opiniujący i Odwoławczy). Link do transmisji pozwalającej śledzić posiedzenie zostanie udostępniony w dniu spotkania.

XVII POSIEDZENIE ZESPOŁU OPINIUJĄCEGO

23.09.2021r. o godzinie 16:00 odbędzie się  posiedzenie Zespołu Opiniującego. Projekty, które będą rozpatrywane znajdują się w  Biuletynie Informacji Publicznej (Konsultacje społeczne/konsultacje z mieszkańcami/Szczeciński Budżet Obywatelski 2022/Zespół Opiniujący i Odwoławczy). Link do transmisji pozwalającej śledzić posiedzenie zostanie udostępniony w dniu spotkania.

XVI POSIEDZENIE ZESPOŁU OPINIUJĄCEGO

20.09.2021r. o godzinie 16:00 odbędzie się  posiedzenie Zespołu Opiniującego. Projekty, które będą rozpatrywane znajdują się w  Biuletynie Informacji Publicznej (Konsultacje społeczne/konsultacje z mieszkańcami/Szczeciński Budżet Obywatelski 2022/Zespół Opiniujący i Odwoławczy). Link do transmisji pozwalającej śledzić posiedzenie zostanie udostępniony w dniu spotkania.

XV POSIEDZENIE ZESPOŁU OPINIUJĄCEGO

13.09.2021r. o godzinie 16:00 odbędzie się  posiedzenie Zespołu Opiniującego. Projekty, które będą rozpatrywane znajdują się w  Biuletynie Informacji Publicznej (Konsultacje społeczne/konsultacje z mieszkańcami/Szczeciński Budżet Obywatelski 2022/Zespół Opiniujący i Odwoławczy). Link do transmisji pozwalającej śledzić posiedzenie zostanie udostępniony w dniu spotkania.

XIV POSIEDZENIE ZESPOŁU OPINIUJĄCEGO

9.09.2021r. o godzinie 16:00 odbędzie się  posiedzenie Zespołu Opiniującego. Projekty, które będą rozpatrywane znajdują się w  Biuletynie Informacji Publicznej (Konsultacje społeczne/konsultacje z mieszkańcami/Szczeciński Budżet Obywatelski 2022/Zespół Opiniujący i Odwoławczy). Link do transmisji pozwalającej śledzić posiedzenie zostanie udostępniony w dniu spotkania.

IV POSIEDZENIE ZESPOŁU ODWOŁAWCZEGO

7.09.2021r. o godzinie 16:15 odbędzie się  posiedzenie Zespołu Odwoławczego. Projekty, które będą rozpatrywane znajdują się w  Biuletynie Informacji Publicznej (Konsultacje społeczne/konsultacje z mieszkańcami/Szczeciński Budżet Obywatelski 2022/Zespół Opiniujący i Odwoławczy). Link do transmisji pozwalającej śledzić posiedzenie zostanie udostępniony w dniu spotkania.

XIII POSIEDZENIE ZESPOŁU OPINIUJĄCEGO

2.09.2021r. o godzinie 16:00 odbędzie się  posiedzenie Zespołu Opiniującego. Projekty, które będą rozpatrywane znajdują się w  Biuletynie Informacji Publicznej (Konsultacje społeczne/konsultacje z mieszkańcami/Szczeciński Budżet Obywatelski 2022/Zespół Opiniujący i Odwoławczy). Link do transmisji pozwalającej śledzić posiedzenie zostanie udostępniony w dniu spotkania.

XII POSIEDZENIE ZESPOŁU OPINIUJĄCEGO

26.08.2021r. o godzinie 16:00 odbędzie się  posiedzenie Zespołu Opiniującego. Projekty, które będą rozpatrywane znajdują się w  Biuletynie Informacji Publicznej (Konsultacje społeczne/konsultacje z mieszkańcami/Szczeciński Budżet Obywatelski 2022/Zespół Opiniujący i Odwoławczy). Link do transmisji pozwalającej śledzić posiedzenie zostanie udostępniony w dniu spotkania.

XI POSIEDZENIE ZESPOŁU OPINIUJĄCEGO

19.08.2021r. o godzinie 16:00 odbędzie się  posiedzenie Zespołu Opiniującego. Projekty, które będą rozpatrywane znajdują się w  Biuletynie Informacji Publicznej (Konsultacje społeczne/konsultacje z mieszkańcami/Szczeciński Budżet Obywatelski 2022/Zespół Opiniujący i Odwoławczy). Link do transmisji pozwalającej śledzić posiedzenie zostanie udostępniony w dniu spotkania.

X POSIEDZENIE ZESPOŁU OPINIUJĄCEGO

12.08.2021r. o godzinie 16:00 odbędzie się  posiedzenie Zespołu Opiniującego. Projekty, które będą rozpatrywane znajdują się w  Biuletynie Informacji Publicznej (Konsultacje społeczne/konsultacje z mieszkańcami/Szczeciński Budżet Obywatelski 2022/Zespół Opiniujący i Odwoławczy). Link do transmisji pozwalającej śledzić posiedzenie zostanie udostępniony w dniu spotkania.

IX POSIEDZENIE ZESPOŁU OPINIUJĄCEGO

09.08.2021r. o godzinie 16:00 odbędzie się  posiedzenie Zespołu Opiniującego. Projekty, które będą rozpatrywane znajdują się w  Biuletynie Informacji Publicznej (Konsultacje społeczne/konsultacje z mieszkańcami/Szczeciński Budżet Obywatelski 2022/Zespół Opiniujący i Odwoławczy). Link do transmisji pozwalającej śledzić posiedzenie zostanie udostępniony w dniu spotkania.

VIII POSIEDZENIE ZESPOŁU OPINIUJĄCEGO

05.08.2021r. o godzinie 16:00 odbędzie się  posiedzenie Zespołu Opiniującego. Projekty, które będą rozpatrywane znajdują się w  Biuletynie Informacji Publicznej (Konsultacje społeczne/konsultacje z mieszkańcami/Szczeciński Budżet Obywatelski 2022/Zespół Opiniujący i Odwoławczy). Link do transmisji pozwalającej śledzić posiedzenie zostanie udostępniony w dniu spotkania.

 

III POSIEDZENIE ZESPOŁU ODWOŁAWCZEGO

03.08.2021r. o godzinie 16:15 odbędzie się  posiedzenie Zespołu Odwoławczego. Projekty, które będą rozpatrywane znajdują się w  Biuletynie Informacji Publicznej (Konsultacje społeczne/konsultacje z mieszkańcami/Szczeciński Budżet Obywatelski 2022/Zespół Opiniujący i Odwoławczy). Link do transmisji pozwalającej śledzić posiedzenie zostanie udostępniony w dniu spotkania.

 

VII POSIEDZENIE ZESPOŁU OPINIUJĄCEGO

02.08.2021r. o godzinie 16:00 odbędzie się  posiedzenie Zespołu Opiniującego. Projekty, które będą rozpatrywane znajdują się w  Biuletynie Informacji Publicznej (Konsultacje społeczne/konsultacje z mieszkańcami/Szczeciński Budżet Obywatelski 2022/Zespół Opiniujący i Odwoławczy). Link do transmisji pozwalającej śledzić posiedzenie zostanie udostępniony w dniu spotkania.

 

VI POSIEDZENIE ZESPOŁU OPINIUJĄCEGO

29.07.2021r. o godzinie 16:00 odbędzie się kolejne posiedzenie Zespołu Opiniującego. Projekty, które będą rozpatrywane znajdują się w  Biuletynie Informacji Publicznej (Konsultacje społeczne/konsultacje z mieszkańcami/Szczeciński Budżet Obywatelski 2022/Zespół Opiniujący i Odwoławczy). Link do transmisji pozwalającej śledzić posiedzenie zostanie udostępniony w dniu spotkania.

 

V POSIEDZENIE ZESPOŁU OPINIUJĄCEGO

26.07.2021r. o godzinie 16:00 odbędzie się kolejne posiedzenie Zespołu Opiniującego. Projekty, które będą rozpatrywane znajdują się w  Biuletynie Informacji Publicznej (Konsultacje społeczne/konsultacje z mieszkańcami/Szczeciński Budżet Obywatelski 2022/Zespół Opiniujący i Odwoławczy). Link do transmisji pozwalającej śledzić posiedzenie zostanie udostępniony w dniu spotkania.

 

IV POSIEDZENIE ZESPOŁU OPINIUJĄCEGO

22.07.2021r. o godzinie 16:00 odbędzie się kolejne, czwarte już posiedzenie Zespołu Opiniującego. Projekty, które będą rozpatrywane znajdują się w  Biuletynie Informacji Publicznej (Konsultacje społeczne/konsultacje z mieszkańcami/Szczeciński Budżet Obywatelski 2022/Zespół Opiniujący i Odwoławczy). Link do transmisji pozwalającej śledzić posiedzenie zostanie udostępniony w dniu spotkania.

 

III POSIEDZENIE ZESPOŁU OPINIUJĄCEGO

19 lipca 2021 r. o godz.16:00 w formie zdalnej, odbędzie się III posiedzenie Zespołu Opiniującego SBO 2022.

Podczas trwania II Posiedzenia Zespołów Społecznych członkowie zdecydowali o przeniesieniu procedowania projektów na następne spotkanie.

Link do transmisji pozwalającej śledzić posiedzenie zostanie udostępniony w dniu spotkania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (Konsultacje społeczne/konsultacje z mieszkańcami/Szczeciński Budżet Obywatelski 2022/Zespół Opiniujący i Odwoławczy).

 

II POSIEDZENIE ZESPOŁU OPINIUJĄCEGO i ZESPOŁU ODWOŁAWCZEGO

15 lipca 2021 r. o godz. 16:15 w formie zdalnej, odbędzie się II posiedzenie Zespołu Opiniującego i Odwoławczego SBO 2022, w ramach którego zaplanowany jest  wybór Przewodniczących i Wiceprzewodniczących oraz  rozpatrzenie  przez Zespół Opiniujący następujących projektów zweryfikowanych w Urzędzie Miasta Szczecin:

 1. ŻKPZ/0001 - Bezpieczne przejścia dla pieszych w Zdrojach
 2. ŚW/0001 - Montaż oświetlenia przy ulicy Świerczewskiej
 3. NI/0004 - Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza.
 4. AN/0002 - (Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)
 5. PŁ/0001- Rewitalizacja Zielonego Zakątka w Parku Kasprowicza (na tyłach  Amfiteatru)
 6. OGM/0020 - Przebudowa boiska przy SP55 ul. Orawska 1
 7. OGM/0035 - Prace modernizacyjne i organizacyjne na placach zabaw dla dzieci poprawiające bezpieczeństwo: coroczne przeglądy techniczne urządzeń, w których zachodzą obciążenia dynamiczne (huśtawki i inne), pod nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego lub jednostki kontroli technicznej uprawnionej przez UDT
 8. ŚPŚZ/0009 - Budowa przystanku tramwajowego przy Pl. Zwycięstwa w stronę Pl. Kościuszki celem poprawy w komunikacji miejskiej, ułatwienia dla przesiadających się z autobusów przy Medikusie
  w stronę Gumieniec i Pogodna
 9. ŻE/0007 - Budowa ekologicznego przystanku autobusowego na ul. Obotryckiej przy skrzyżowaniu z ul. Golisza (naprzeciwko Leroy Merlin, za skrzyżowaniem w kierunku Pl. Rodła, centrum)
 10. BRK/0000  - Międzypokoleniowe potańcówki nad Płonią przy jazie.

 

I POSIEDZENIE ZESPOŁU OPINIUJĄCEGO i ZESPOŁU ODWOŁAWCZEGO

Projekty zgłoszone przez mieszkańców do tegorocznej edycji SBO wchodzą w kolejny etap weryfikacji tj. oceny w Zespole Opiniującymi i rozpatrywania odwołań w Zespole Odwoławczym. Zespoły tworzą mieszkańcy Szczecina w tym: przedstawiciele organizacji pozarządowych,  rad osiedli, czy Młodzieżowej Rady Miasta.

Pierwsze spotkanie Zespołu Opiniującego i Zespołu Odwoławczego, odbędzie się 12 lipca br. o godzinie 16:00  i  będzie miało charakter organizacyjno – informacyjny.

Członkowie zespołów,  na kolejnych posiedzeniach, zapoznawać się będą z projektami i wynikami ich weryfikacji w urzędzie,  a następnie zadecydują  które z nich trafią na listę go głosowania. w przypadku niezakwalifikowania się projektu na listę  - członkowie Zespołu Odwoławczego rozpatrzą złożone  przez autora odwołanie.

Link do transmisji pozwalającej śledzić posiedzenie zostanie udostępniony w dniu spotkania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (Konsultacje społeczne/konsultacje z mieszkańcami/Szczeciński Budżet Obywatelski 2022/Zespół Opiniujący i Odwoławczy).