Złóż projekt w terminie!

Tylko do 20 marca trwa nabór projektów w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Przyszedł czas na finalne szlify pomysłów i ostatnie spotkanie z Akademią SBO.

Mieszkańcy, którzy nie wiedzą jak napisać projekt, chcą skonsultować swój pomysł lub porozmawiać na jego temat mogą jeszcze skorzystać z pomocy Akademii SBO i ostatniego spotkania na etapie naboru, które odbędzie się już 16 marca, w godzinach: 12:00 - 16:00 (warsztaty pisania projektów - ProMedia, al. Wojska Polskiego 2).

Przypominamy również, że osoby, które potrzebują wsparcia, nie mają dostępu do komputera bądź Internetu, mogą skorzystać z pomocy pracowników Biura Dialogu Obywatelskiego (w godzinach pracy urzędu) tel. 91 424 51 05, lub Akademii SBO tel. 602 434 633 (od pn. do pt. w godz. 10.00 – 17.00).

 

SBO 2025

W tym roku mieszkańcy mogą zgłaszać pomysły w dwóch kategoriach: projekty lokalne ( w 22 obszarach) oraz „Zielone SBO”. Podobnie jak w latach ubiegłych zadania mogą mieć charakter inwestycyjny lub tzw. miękki (np. wydarzenia, działania społeczne, spotkania). Wystarczy zebrać minimalną liczbę 10 podpisów na liście poparcia i w podanym terminie zgłosić swój projekt (www.sbo.szczecin.eu). Każdy mieszkaniec może złożyć nieograniczoną liczbę propozycji.

70% puli środków zostanie przeznaczone na projekty lokalne, a 30% na – „Zielone SBO” – czyli projekty związane z ochroną miejskiego środowiska przyrodniczego. Wartość każdego z projektów Zielonego SBO nie może być wyższa niż 50% całości środków SBO przeznaczonych na realizację tych projektów.

Tegoroczna pula na projekty Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego to, 17 200 000 zł (w tym projekty Zielone SBO - 5 160 000 zł, projekty lokalne -12 040 000 zł).