Zobacz projekty SBO 2021

Do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 szczecinianki i szczecinianie skutecznie zgłosili 202 projekty.
 

Wszystkie projekty przeszły kilka etapów weryfikacji. Pierwszy z nich to tak zwana ocena formalna, za którą odpowiada Biuro Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta, następnie weryfikacja merytoryczna, tu poszczególne pomysły trafiają do właściwych wydziałów i jednostek miejskich, których pracownicy szczegółowo ocenili możliwość ich realizacji. Całą procedurę zakończyła weryfikacja w Zespołach Społecznych SBO i zatwierdzenie pełnej listy do głosowania.

Te pomysły, które pomyślnie przeszły całą procedurę i zostały zatwierdzone przez Zespół Opiniujący trafiły na listę do głosowania, a kolejność poszczególnych projektów na liście ustalona została w drodze publicznego losowania. Na końcu decydowali mieszkańcy Szczecina, biorąc udział w głosowaniu i wybierając do realizacji najlepsze pomysły na miasto.

W wyniku procesu weryfikacji spośród 202 pomysłów zgłoszonych do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 zatwierdzonych na listę do głosowania zostało 113 projektów, wycofanych przez autorów 18, a zweryfikowanych negatywnie 71.

W sobotę 14 listopada 2020 r. odbyło się losowanie numerów porządkowych dla projektów na liście do głosowania Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021. Lista projektów z numerami porządkowymi pod głosowanie SBO 2021.

Lista znajduje się również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu w  zakładce konsultacje z mieszkańcami (Konsultacje społeczne/konsultacje z mieszkańcami/Szczeciński Budżet Obywatelski 2021).

Formularze projektów, które znalazły się na liście do głosowania wraz z kartami weryfikacyjnymi są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce konsultacje z mieszkańcami (Konsultacje społeczne/konsultacje z mieszkańcami/Szczeciński Budżet Obywatelski 2021/Wyniki).

Ze wszystkimi projektami mieszkańcy mogli się zapoznać na stronie Projekty SBO 2021,  gdzie  korzystając z  wyszukiwarki można było  znaleźć projekty po frazie - wpisując ich tytuły lub wyszukać według charakteru czyli obszaru ogólnomiejskiego i  poszczególnych obszarów lokalnych.