Zostań członkiem naszego zespołu!

Wystartował nabór do Rady ds. Budżetu Obywatelskiego oraz Komisji Odwoławczej. Mieszkańcy, swoje kandydatury mogą zgłaszać w terminie do 12 czerwca 2023 r.

 

W skład Rady (która zajmie się opiniowaniem projektów SBO po weryfikacji merytorycznej) wejdą: przedstawiciele organizacji pozarządowych i rad osiedli oraz mieszkańcy, natomiast w Komisji (której zadaniem będzie rozpatrywanie odwołań od decyzji Rady) zasiadać mogą autorzy zwycięskich projektów poprzednich edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie lub filii Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39/40 w Szczecinie lub w formie elektronicznej z podpisem elektronicznym drogą e-mail na adres sbo@um.szczecin.pl lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Członkowie Rady i Komisji wybierani są na dwuletnią kadencję w drodze losowania spośród kandydatów pochodzących z naboru. Dla każdej grupy kandydatów przeprowadza się odrębne losowanie.

Nie można łączyć funkcji członka Rady z funkcją członka Komisji. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje kandydatury jednocześnie do Rady i Komisji ze wskazaniem preferencji.

Szczegółowe zasady naboru oraz losowania znajdziecie w zarządzeniu ws. naboru do Komisji i Rady, w którym również znajduje się Regulamin funkcjonowania Rady i Komisji oraz formularze zgłoszeniowe do Rady i Komisji. Wszystkie te dokumenty pobierzecie również w zakładce DO POBRANIA.