RÓWNE CHODNIKI DLA SZCZECINA

Zadanie obejmuje wykonanie chodników w obrębie ulic: Drzymały, Pl. Zawiszy Czarnego oraz Czarnieckiego.

Stan na maj 2020 r.
Etap 2 (Wały Chrobrego) – przetarg nie został rozstrzygnięty, z uwagi na zbyt wysoką ofertę.

Stan na dzień 31.12.2019 r.
Etap 1 (wymiana nawierzchni chodników w ulicach: Czarnieckiego, Owocowa,  
3 Maja, Korzeniowskiego, Plac Zawiszy, Drzymały) wykonany.
Etap 2 (Wały Chrobrego) – przetarg nie został rozstrzygnięty, z uwagi na zbyt wysoką ofertę.

Stan na dzień 31.07.2019 r.
Etap I - dzielnica Śródmieście  - Nowe Miasto (ul. 3 Maja, ul. Drzymały, ul. Zawiszy Czarnego, ul.Korzeniowskiego, ul. Owocowa, ul. Czarnieckiego),
Etap II Wały Chrobrego odcinek przy murze oporowym od restauracji Columbus do ul. Jarowita  - unieważniono przetarg/ najniższa zaproponowana kwota przewyższała kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizacje zamówienia. Planowane jest ponowienie procedury.


Stan na dzień 15.05.2019 r.
Etap I
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę umowy na zadanie pn.: "Równe chodniki dla Szczecina - Etap I" Przedmiot umowy realizowany jest na terenie Gminy Miasto Szczecin, dzielnica Śródmieście – Nowe Miasto ( ul. 3 Maja, Drzymały, Zawiszy Czarnego, Korzeniowskiego, Owocowa, Czarnieckiego).

Termin realizacji zamówienia : 120 dni od dnia przekazania placu budowy tj wrzesień 2019 r.

                                                               
Etap II
Rozpoczęte postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania: „Równe chodniki dla Szczecina - Etap II” . Przedmiot umowy realizowany jest na terenie Gminy Miasto Szczecin, dzielnica Śródmieście – Stare Miasto :  ul. Wały Chrobrego – odcinek przy murze oporowym od restauracji Columbus do ul. Jarowita.

Termin realizacji zamówienia.: 45 dni od dnia przekazania placu budowy.

Jednostka realizująca projekt:
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
Edycja SBO
2017
Stan realizacji
W trakcie realizacji

53.419240342302, 14.548706083315