Wybierz lokalizację SBO 2023

Przy zgłaszaniu pomysłu do SBO potrzebne jest dokładne określenie lokalizacji projektu. Jest to niezbędne w przypadku projektów infrastrukturalnych, które mogą być zgłaszane na terenach, na których Miasto może realizować zadania i wydatkować środki publiczne, zgodnie z przepisami prawa.

Dlatego należy sprawdzić czy działka jest własnością miasta i wskazać na wniosku:

  • dokładny adres realizacji,
  • numer i obręb działki (sprawdź geoportal; aby sprawdzić jak wyszukać, które działki należą do miasta zobacz instrukcję)

W celu wyszukania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego możesz skorzystać z poradnika

Jeżeli teren nie należy do miasta, to wymagane będzie dołączenie do wniosku stosownego oświadczenia od właściciela gruntu. W przypadku projektów nieinwestycyjnych należy podać obszar, na którym planowane jest działanie. Projekt może obejmować kilka lokalizacji w zależności od jego charakteru.

W przypadku projektów nieinwestycyjnych należy podać obszar, na którym planowane jest działanie. Projekt może obejmować wiele lokalizacji w zależności od jego charakteru.