Regulamin SBO 2025

Od 1 stycznia 2023 r. obowiązuje nowy Regulamin SBO, który tworzyliśmy wspólnie z Wami! Nie tylko została wprowadzona nowa kategoria tematyczna - tj. Zielone SBO, ale także szereg innych zmian, które mają na celu usprawnić proces tych szczególnych konsultacji społecznych, jakimi jest Szczeciński Budżet Obywatelski. Przypominamy najważniejsze z nich.

Co nowego?

  1. KATEGORIE

Pożegnaliśmy się z projektami ogólnomiejskimi, w miejsce których zgłaszacie już projekty Zielonego SBO! Chętnie skupiacie się na zazielenianiu naszego miasta i wspólnym dbaniu o środowisko. Wszystko o Zielonym SBO znajdziecie w zakładce ZIELONE SBO na stronie głównej.

  1. PODZIAŁ PULI ŚRODKÓW

Dotychczasowy algorytm został zmieniony na dwa sposoby. Po pierwsze zmieniliśmy podział procentowy zależności tj. 80 % (zamiast 70 %) to liczba mieszkańców, natomiast wielkość obszaru stanowi 20 % (zamiast 30 %). Po drugie zaokrąglamy pule poszczególnych kategorii i obszarów do dziesiątek tysięcy, a kwotą powstałą po „odcięciu” tych końcówek zasilamy obszar lokalny, który w wyniku zastosowania algorytmu uzyskał najmniejsza pulę środków.

  1. INWESTOWANIE NA GRUNTACH PRYWATNYCH

Co do zasady projekty SBO od teraz nie mogą być składane na terenach prywatnych z kilkoma wyjątkami, które zostały szczegółowo wymienione w Regulaminie (§ 7).

  1. ZMIANA LOKALIZACJI

Pamiętajcie, że Wasze projekty powinny być dobrze przemyślane, bo teraz lokalizację można zmienić tylko raz w trakcie weryfikacji projektu.

  1. RADA i KOMISJA

Zespoły Opiniujący i Odwoławczy zastąpiła Rada ds. Budżetu Obywatelskiego (zastępująca Zespół Opiniujący) oraz Komisja Odwławcza (zastępująca Zespół Odwoławczy). Nowe organy są teraz wybierane na okres 2-letniej kadencji. Nowością jest też to, że w skład Rady wchodzą dodatkowo urzędnicy jako członkowie z głosem doradczym, bez prawa głosu. Komisja natomiast składa się jak dotychczas z autorów zwycięskich projektów poprzednich edycji SBO oraz dodatkowo z przedstawicieli Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Szczecin. Komisja zyskała możliwość podjęcia decyzji o skierowaniu projektu na listę do głosowania. 

  1. GŁOSOWANIE

W SBO nastąpiła także era całkowitej cyfryzacji głosowania! Rozwiązanie to pozwoliło na błyskawiczne uzyskanie ostatecznych wyników głosowania bez konieczności czasochłonnego liczenia głosów i przepisywania kart papierowych do systemu. Co więcej, dzięki takiemu rozwiązaniu nie ma już wielu „pośredników” w przekazywaniu Waszych wrażliwych danych osobowych do Urzędu w związku z czym zwiększyło się znacznie bezpieczeństwo Waszych danych, a także liczba poprawnie oddanych, ważnych głosów! System nie pozwala Wam popełnić błędu. Każdy mieszkaniec oddaje swój głos wyłącznie poprzez stronę internetową sbownioski.szczecin.eu, a jeśli będzie potrzebował pomocy - jesteśmy do Waszej dyspozycji w specjalnych punktach do głosowania na prawobrzeżnej i lewobrzeżnej części Miasta!

Zmienia się nie tylko forma głosowania, ale także ilość głosów, które możecie oddać na poszczególne projekty i poszczególne kategorie. Aby ułatwić Wam zadanie, wprowadziliśmy bardzo prosty podział głosów - macie bowiem do dyspozycji dwa głosy, po jednym na każdą kategorię: 1 głos na projekt Zielonego SBO i 1 głos na projekt lokalne. Czyż to nie łatwizna?

 

 

Do pobrania:

Regulamin przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego