Budowa oświetlenia w ciągu chodnika łączącego ul. Dunikowskiego z al. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie

Grafika SBO 2022 - w trakcie realizacji
Edycja SBO
2023
Charakter projektu
Pomorzany
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Wydział Inwestycji Miejskich
Kategoria
Infrastruktura

Stan na dzień 31 marca 2024 r.

Projektant przekazał ostateczną decyzję zatwierdzającą projekt zagospodarowania i udzielającą pozwolenia na budowę. Została podpisana umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Planowany termin podpisania umowy na roboty budowlane kwiecień 2024r. 

Stan na dzień 31 grudnia 2023 r.

Trwa postępowanie w WAiB na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Stan na dzień 30 września 2023 r.

Trwają prace projektowe.

Stan na dzień 30 czerwca 2023 r.

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 

Stan na dzień 31 marca 2023 r.

Planowany termin podpisania umowy na wykonanie dokumentacji projektowej maj 2023. 

Zadanie polega na wykonaniu oświetlenia ciągu pieszego łączącego al. Powstańców Wielkopolskich z ul. Dunikowskiego w Szczecinie. Projekt zakłada ustawienie siedmiu latarni ulicznych w odstępach ok 30 m, oraz opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadania.