BUDOWA PARKINGU PRZY UL. DUNIKOWSKIEGO I UL. MILCZAŃSKIEJ W SZCZECINIE

parking
Edycja SBO
2021
Charakter projektu
Pomorzany
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
Kategoria
Infrastruktura

Stan na dzień 31 marca 2024 r.

Trwa realizacja zadania. W dniu 02.02.2024 r. Wykonawca robót wystąpił z wnioskiem w sprawie zmiany terminu realizacji zadania z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne. 

Stan na dzień 31 grudnia 2023 r.

Została podpisana umowa ZDiTM z wykonawcą robót. Został przekazany wykonawcy plac budowy.

Stan na dzień 30 września 2023 r.

Trwa weryfikacja oferty.  

Stan na dzień 30 czerwca 2023 r.

Uzupełniono braki w dokumentacji projektowej oraz zaktualizowano kosztorys inwestorski. Planowane są przygotowania do złożenia wniosku o udzielenie zamówienia publicznego. 

Stan na dzień 31 marca 2023 r.

Dokumentacja została wykonana bez branży zieleni. Wystąpiła konieczność uzupełnienia projektu budowlano-wykonawczego o te branżę.Trwa uzgadnianie dokumentacji projektowej . 

Stan na dzień 31 grudnia 2022 r.

Trwa uzgadnianie dokumentacji projektowej. 

Stan na dzień 30 września 2022 r.

Dokumentacja została wykonana bez branży zieleni. Wystąpiła konieczność uzupełnienia projektu budowlano-wykonawczego o te branżę. Trwa uzgadnianie dokumentacji projektowej w Wydziałem Ochrony Środowiska. Po uzupełnieniu braków w dokumentacji projektowej ZDiTM niezwłocznie przystąpi do przygotowania procedury wyboru wykonawcy robót.

Stan na dzień 27 czerwca 2022 r.

Dokumentacja projektowa odebrana. Planowane rozpoczęcie przygotowań do procedury wyboru wykonawcy robót w III kwartale 2022r

Stan na dzień 31 marca 2022 r.

Dokumentacja gotowa. Trwa końcowa weryfikacja.

Stan na dzień 31 grudnia 2021 r.

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

Stan na dzień 30 września 2021 r.

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej

Stan na maj 2021 r.

Oczekiwanie na oferty.

Zadanie obejmuje zwiększenie liczby ogólnodostępnych miejsc parkingowych o 50 sztuk (w tym 3 miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych) przy zachowaniu istniejących drzew.