BUTELKOMATY DLA SZCZECINA

sbo2020
Edycja SBO
2020
Charakter projektu
Ogólnomiejski
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Wydział Gospodarki Komunalnej

Stan na maj 2021 r.

Trwa przygotowanie postępowania przetargowego mającego wyłonić dostawcę butelkomatów.

Stan na styczeń 2021 r.
Trwa optymalizacja rozwiązań do lokalnych warunków.

Stan na wrzesień 2020 r.
W toku rozeznanie rynku pod kątem dostępności i funkcjonalności butelkomatów.

Stan na lipiec 2020 r.
Trwa rozeznanie rynku pod kątem dostępności i funkcjonalności butelkomatów.

Stan na maj 2020 r.
Odbyły się spotkania i konsultacje z liderami zwycięskich projektów.

Zadanie obejmuje zakup butelkomatów i posadowienie ich w przestrzeni publicznej.