BUTELKOMATY DLA SZCZECINA

na zdjęciu znajduje się zielony butelkomat sfinansowany ze Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego
Edycja SBO
2020
Charakter projektu
Ogólnomiejski
Stan realizacji
Zrealizowane
Jednostka realizująca
Wydział Gospodarki Komunalnej

Stan na dzień 4 kwietnia 2024 r.

Zadanie zrealizowane.

Stan na dzień 31 grudnia 2023 r.

Podpisano umowę z Wykonawcą. Zadanie w trakcie realizacji. 

Stan na dzień 30 września 2023 r.

Podpisano umowę z Wykonawcą.

Stan na dzień 30 czerwca 2023 r.

Został wyłoniony wykonawca.

Stan na dzień 31 marca 2023 r.

Jn.

Stan na dzień 31 grudnia 2022 r.

W przygotowaniu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Stan na dzień 30 września 2022 r.

Nastąpiła zmiana lokalizacji na terenach placówek oświatowych. Następnie analizowane będą możliwości techniczne i budowlane montażu butelkomatów w nowych lokalizacjach.

Stan na dzień 30 czerwca 2022 r.

Dokonano uzgodnień w zakresie lokalizacji na terenie placówek oświatowych.          

Stan na dzień 31 marca 2022 r.

W porozumieniu z Wydziałem Oświaty Urzędu Miasta Szczecin wytypowano 5 jednostek oświatowych na terenie których będą montowane butelkomaty. Przeprowadzono rozeznanie rynku oraz przeanalizowano oferty producentów urządzeń określając wymagane cechy dostarczanego sprzętu i usług związanych z jego obsługą i serwisowaniem. Aktualnie analizowane są możliwości posadowienia urządzeń i określenia związanego z tym niezbędnego zakresu opracowania dokumentacji technicznej.

Realizacja zadania będzie polegała na dostarczeniu i montażu urządzeń z zainstalowanymi programami informatycznymi  oraz prowadzeniu serwisu technicznego przez okres kolejnych 12 miesięcy. Zostanie zamontowanych 5 sztuk butelkomatów.
Planowane jest wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż oraz serwis techniczny automatów zwrotnych do przyjmowania butelek z tworzyw sztucznych, wraz z systemem zdalnego zarządzania urządzeniami oraz programem lojalnościowym.

Stan na dzień 31 grudnia 2021 r.

Realizacja zaplanowana na rok 2022.

Stan na dzień 30 września 2021 r.

1) Analiza możliwości lokalizacji butelkomatów oraz sposobu ich funkcjonowania.
2) Opracowano opis przedmiotu zamówienia oraz pozostałe dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Stan na maj 2021 r.

Trwa przygotowanie postępowania przetargowego mającego wyłonić dostawcę butelkomatów.

Stan na styczeń 2021 r.
Trwa optymalizacja rozwiązań do lokalnych warunków.

Stan na wrzesień 2020 r.
W toku rozeznanie rynku pod kątem dostępności i funkcjonalności butelkomatów.

Stan na lipiec 2020 r.
Trwa rozeznanie rynku pod kątem dostępności i funkcjonalności butelkomatów.

Stan na maj 2020 r.
Odbyły się spotkania i konsultacje z liderami zwycięskich projektów.

Zadanie obejmuje zakup butelkomatów i posadowienie ich w przestrzeni publicznej.