BUTELKOMATY DLA SZCZECINA

sbo2020
Edycja SBO
2020
Charakter projektu
Ogólnomiejski
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Wydział Gospodarki Komunalnej

Zadanie obejmuje zakup butelkomatów i posadowienie ich w przestrzeni publicznej.