Harmonogram SBO 2024

MARZEC - zgłaszanie projektów (od 14 marca do 13 kwietnia)

KWIECIEŃ, MAJ, CZERWIEC, LIPIEC, SIERPIEŃ, WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK - weryfikacja w jednostkach miejskich oraz opiniowanie projektów w Radzie i Komisji 

LISTOPAD - głosowanie i wybór projektów, ewaluacja 

HARMONOGRAM SBO 2024