PRZYSTAŃ SZCZECIN KLUCZ

klucz
Edycja SBO
2021
Charakter projektu
Żydowce - Klucz, Podjuchy, Zdroje
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Zakład Usług Komunalnych
Kategoria
Infrastruktura

Stan na 30 września 2021 r. 

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.

Stan na maj 2021 r.

Ustalono z Autorami zakres prac. Zadanie w  przygotowaniu.

Zadanie obejmuje modernizację i rewitalizację przestrzeni przy przystani Szczecin Klucz poprzez zagospodarowanie obszaru nad wodą nad Kanałem Kluckim i utworzenie strefy wypoczynku i rekreacji.