INSTALACJA ARTYSTYCZNA FLORIANA KRYGIERA NA STADIONIE MIEJSKIM W SZCZECINIE

na zdjęciu znajduje się pomnik Floriana Krygiera siedzącego na murku a w tle leci fioletowy dym
Edycja SBO
2021
Charakter projektu
Ogólnomiejski
Stan realizacji
Zrealizowane
Jednostka realizująca
Wydział Kultury
Kategoria
Kultura

Stan na dzień 3 sierpnia 2023 r.

3 sierpnia 2023 roku nastąpiło uroczyste odsłonięcie pomnika. Zadanie zrealizowane.

Stan na dzień 30 czerwca 2023 r.

Wydana została decyzja o pozwoleniu na budowę dla inwestycji 
pn. Budowa fundamentu wraz z postumentem pomnika Floriana Krygiera usytuowanego na terenie Stadionu Miejskiego. Trwają zaawansowane prace dotyczące montażu rzeźby.

Stan na dzień 31 marca 2023 r.

Umowa  na wykonanie pomnika upamiętniającego postać Floriana Krygiera na terenie Stadionu Miejskiego w Szczecinie zawarta z Maciejem Jagodzińskim - Jagenmeer, prowadzącym Studio Rzeźby Maciej Jagodziński – Jagenmeer - zwycięzcą konkursu na projekt pomnika upamiętniającego postać Floriana Krygiera na Stadionie Miejskim w Szczecinie w ramach negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki w trybie art. 214 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na wykonanie pomnika.

Stan na dzień 31 grudnia 2022 r.

Zamawiający zaprosił zwycięzcę konkursu na projekt pomnika upamiętniającego postać Floriana Krygiera, do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki. Negocjacje przebiegły pomyślnie. Wg Regulaminu konkursu termin realizacji wynosi 8 miesięcy.

Stan na dzień 30 września 2022 r.

W dniu 27.09.2022 roku rozstrzygnięto konkurs na projekt pomnika upamiętniającego postać Floriana Krygiera, który stanąć ma na terenie Stadionu Miejskiego w Szczecinie. Zamawiający zaprosi zwycięzcę konkursu do negocjacji w trybie zam. z wolnej ręki,w terminie do 45 dni (lecz nie krótszym niż 15 dni) od dnia zatwierdzenia rozstrzygnięcia konkursu.

Stan na dzień 22 czerwca 2022 r.

Trwa postępowanie konkursowe. Ostateczny termin składania prac konkursowych przez Uczestników dopuszczonych do udziału w konkursie upływa dnia 02.09.2022 r. o godz. 12:00.

Stan na dzień 31 marca 2022 r.

Trwa postępowanie konkursowe na projekt pomnika upamiętniającego postać Floriana Krygiera na trenie Stadionu miejskiego w Szczecinie. Zakończono nabór wniosków konkursowych aktualnie trwa ich weryfikacja.

Stan na dzień 31 grudnia 2021 r.

Trwa aktualnie uzyskanie od Wnioskodawcy SBO wytycznych w zakresie ostatecznej formy pomnika celem uzupełnienia wniosku o ustalenie warunków zabudowy. Trwają prace nad regulaminem konkursowym  i ustalanie ostatecznego składu sądu konkursowego.

Stan na dzień 30 września 2021 r.

Zmieniono jednostkę realizującą. Projekt został przekazany do realizacji przez Wydział Kultury.

Stan na maj 2021 r.

Dnia 27 kwietnia 2021 r. została podjęta Uchwała Nr XXVIII/819/21 Rady Miasta Szczecin w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego postać Floriana Krygiera, w bezpośrednim otoczeniu Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie.

Po ustaleniu docelowej lokalizacji pomnika, przystąpienie do procedury złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy. Po ustaleniu WZ rozpocznie się procedura konkursowa na projekt rzeźby

Zadanie obejmuje stworzenie instalacji artystycznej Floriana Krygiera przy głównym wejściu na stadion miejski jego imienia.