Jak głosować elektronicznie?

  1. Głosowanie elektroniczne obsługiwane jest przez system informatyczny udostępniony w czasie głosowania na stronie internetowej SBO (sbo.szczecin.eu) i odbywa się poprzez wypełnienie formularza elektronicznego. To oznacza, że głosy można oddawać zdalnie z dowolnego miejsca, o dowolnej porze, we wskazanym terminie głosowania.
  2. Do głosowania uprawniony jest każdy mieszkaniec Szczecina: to jest każda osoba fizyczna, która przebywa na terenie Gminy Miasto Szczecin z zamiarem stałego pobytu.
  3. Głos oddawany przez osobę niepełnoletnią musi zostać potwierdzony w karcie do głosowania przez rodzica lub opiekuna prawnego.