Jak głosować

Kto może głosować
W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec Szczecina niezależnie od wieku. Mieszkańcem Szczecina jest każda osoba fizyczna, która przebywa na terenie Gminy Miasto Szczecin z zamiarem stałego pobytu.


Jak oddać głos
Każdy głosujący może oddać 5 głosów na wybrane projekty:

  • 2 głosy na projekty ogólnomiejskie,
  • 3 głosy na projekty lokalne.

Na jeden projekt można oddać maksymalnie dwa głosy. Głosowanie na projekty nie jest poddane rejonizacji, to oznacza że mieszkańcy mogą oddać głos lub głosy na projekty z dowolnego obszaru lokalnego.


Formy głosowania
Głosowanie na projekty zgłoszone do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego odbywa się w formie elektronicznej lub papierowej.

Głosowanie elektroniczne obsługiwane jest przez system informatyczny udostępniony na stronie internetowej SBO i odbywa się poprzez wypełnienie formularza elektronicznego. To oznacza, że głosy można oddawać zdalnie z dowolnego miejsca, o dowolnej porze, we wskazanym terminie głosowania.

Głosowanie na papierowych kartach odbywa się poprzez wypełnienie druku formularza i dostarczenie do Urzędu Miasta Szczecin, poprzez:

  • umieszczenie formularza w urnie w siedzibie Urzędu oraz punktach wyznaczonych na terenie miasta,
  • przesłanie formularza do Urzędu pocztą tradycyjną, na adres: Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

Lista miejsc do głosowania opublikowana zostanie na stronie internetowej SBO oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

Prezydent ogłasza wyniki głosowania podając je do publicznej wiadomości, które następnie są publikowane na stronie internetowej SBO oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.