NASZ DOM - MIEJSCE SPOTKAŃ SĄSIEDZKICH KRZEKOWIAN I BEZRZECZAN

Szczeciński Budżet Obywatelski
Edycja SBO
2024
Charakter projektu
Głębokie – Pilchowo, Krzekowo – Bezrzecze, Zawadzkiego – Klonowica
Stan realizacji
Przekazano do realizacji
Jednostka realizująca
Zakład Usług Komunalnych
Kategoria
Rekreacja

Zadanie obejmuje stworzenie terenu zieleni miejskiej z miejscem spotkań sąsiedzkich jako kontynuacji istniejącego parku osiedlowego, uporządkowanie terenu nieużytku wokół istniejącego basenu pożarowego, wykonanie ciągów pieszych i innych nawierzchni utwardzonych, wykonanie nasadzeń oraz wyposażenie terenu w urządzenia rekreacyjne dla dzieci i dorosłych.