Park Kieszonkowy - Ogród zmysłów przy ul. Dembowskiego/Niemcewicza

Grafika SBO 2022 - w trakcie realizacji
Edycja SBO
2023
Charakter projektu
Niebuszewo-Bolinko
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Wydział Ochrony Środowiska

Stan na dzień 31 marca 2024 r.

Sporządzono i odebrano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania. Trwają przygotowania do ogloszenia zamówienia na wykonanie robót budowlanych na wykonanie etapu I realizacji inwestycji, z opcją na podpisanie etapu II inwestycji. 

Stan na dzień 31 grudnia 2023 r.

W 2023 r. sporządzono i odebrano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania. Trwają przygotowania do ogłoszenia zamówienia na wykonanie robót budowlanych.

Stan na dzień 30 września 2023 r.

Trwają prace nad dokumentacją projektowo - kosztorysową. 

Stan na dzień 30 czerwca 2023 r.

Wyłoniono wykonawcę prac projektowych.

Stan na dzień 31 marca 2023 r.

Prowadzone jest rozeznanie rynku na wykonanie dokumentacji projektowej.

Zadanie polega na stworzeniu przyjaznej zielonej oazy w miejscu dziś niezagospodarowanego terenu zielonego poprzez jego uporządkowanie, zakup urządzeń umożliwiających aktywność sportową oraz stworzenie stref relaksu wśród zieleni.