Park Kieszonkowy - Ogród zmysłów przy ul. Dembowskiego/Niemcewicza

Grafika SBO 2022 - w trakcie realizacji
Edycja SBO
2023
Charakter projektu
Niebuszewo-Bolinko
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Wydział Ochrony Środowiska

Stan na dzień 30 czerwca 2023 r.

Wyłoniono wykonawcę prac projektowych.

Stan na dzień 31 marca 2023 r.

Prowadzone jest rozeznanie rynku na wykonanie dokumentacji projektowej.

Zadanie polega na stworzeniu przyjaznej zielonej oazy w miejscu dziś niezagospodarowanego terenu zielonego poprzez jego uporządkowanie, zakup urządzeń umożliwiających aktywność sportową oraz stworzenie stref relaksu wśród zieleni.