#SZCZECIN - WIELKI NAPIS JAKO ATRAKCJA TURYSTYCZNA I CIEKAWE MIEJSCE DO PAMIĄTKOWEGO ZDJĘCIA

zdjęcie przedstawiające zrealizowany projekt SBO
Edycja SBO
2018
Charakter projektu
Śródmieście małe
Stan realizacji
Zrealizowane
Jednostka realizująca
Biuro Architekta Miasta

Stan na dzień 31.12.2019 r.
Zadanie zrealizowane.

Stan na dzień 31.07.2019 r.
Przedłożono do ZUW Zgłoszenie Robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.

Stan na dzień 15.05.2019 r.
Trwa analiza przekazanej  przez AS wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej Napisu tj. architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej w tym kosztorysów i przedmiarów dla jednej koncepcji projektowej Napisu wybranej spośród koncepcji przygotowanych w Etapie 1.

 

Zadanie obejmuje postawienie wielkiego napisu #SZCZECIN będącego atrakcją turystyczną Miasta oraz miejscem pamiątkowego zdjęcia.