Zgłoszone projekty

 

W tegorocznej edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego w wyniku procesu weryfikacji spośród 187 pomysłów zgłoszonych do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 zatwierdzonych na listę do głosowania zostało 114 projektów, wycofanych przez autorów 18, a zweryfikowanych negatywnie 55.

Ze zgłoszonymi  projektami można zapoznać się przechodząc do elektronicznego systemu SBO 2022 – zobacz projekty


W piątek 5 listopada 2021 r. odbyło się losowanie numerów porządkowych dla projektów na liście do głosowania Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2022. Lista projektów z numerami porządkowymi pod głosowanie SBO 2022.

Lista znajduje się również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu w  zakładce konsultacje z mieszkańcami (Konsultacje społeczne/konsultacje z mieszkańcami/Szczeciński Budżet Obywatelski 2022).