zgłoszone projekty

W tegorocznej edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, mieszkańcy zgłosili łącznie 188 projektów. 158 z nich wpłynęło  drogą elektroniczną, a pozostałe 30 – w formie papierowej. Wśród nich 34 to projekty ogólnomiejskie, natomiast na 22 obszary lokalne przypada w sumie 154 projektów lokalnych.

Ze zgłoszonymi  projektami można zapoznać się przechodząc do elektronicznego systemu SBO 2022 – zobacz projekty

Aktualnie trwa formalna i merytoryczna weryfikacja wszystkich projektów zgłoszonych w tegorocznej edycji SBO.