Zgłoszone projekty

W tegorocznej edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego w wyniku procesu weryfikacji spośród 187 pomysłów zgłoszonych do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 zatwierdzonych na listę do głosowania zostało 114 projektów, wycofanych przez autorów 18, a zweryfikowanych negatywnie 55.

W piątek 5 listopada 2021 r. odbyło się losowanie numerów porządkowych dla projektów na liście do głosowania Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2022. 

Formularze projektów, które znalazły się na liście do głosowania wraz z kartami weryfikacyjnymi oraz wynikami głosowania są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej  (Konsultacje społeczne/konsultacje z mieszkańcami/Szczeciński Budżet Obywatelski 2022).