ZIELONE PRZYSTANKI

Zielone przystanki
Edycja SBO
2021
Charakter projektu
Centrum
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
Kategoria
Ekologia

Stan na dzień 31 marca 2024 r.

Firma przekazała projekt który jest obecnie uzgadniany.

Stan na dzień 31 grudnia 2023 r.

Wyłoniono w drodze przetargu wykonawcę. 

Stan na dzień 30 września 2023 r.

Zakończono wybór projektu wiaty. Obecnie przygotowywany jest przetarg na wykonanie zadania.

Stan na dzień 31 marca 2023 r.

Trwa przygotowanie do wyłonienie wykonawcy wiat.

Stan na dzień 31 grudnia 2022 r.

Wybrano projekt wstępny, ponadto trwa wybór lokalizacji. Następnie zostanie ogłoszony przetarg na opracowanie projektu technicznego wraz z budową tzw. zielonych przystanków.

Stan na dzień 30 września 2022 r.

Zadanie to jest na etapie organizacji projektu, tj. ZDiTM we współpracy z uczelniami oraz Radą Osiedla postanowił dać możliwość zaprojektowania zielonej wiaty studentom. Projekty mają być gotowe na wiosnę 2022 roku, dopiero później nastąpi realizacja. Wystąpił problem braku wystarczającej ilości przystanków. Większość przystanków budowana jest w trakcie przebudowy torowisk przez Tramwaje Szczecińskie w ramach inwestycji finansowanych z UE. Wobec powyższego nie ma możliwości ingerencji w przystanki. Obecnie trwa etap projektowy - wybrano wstępny projekt, który wymaga poprawek.

Stan na dzień 27 czerwca 2022 r.

Wybrano wstępny projekt, który będzie teraz dopracowywany. 

Stan na dzień 31 marca 2022 r.

Zadanie to jest na etapie organizacji projektu, tj. ZDiTM we współpracy z uczelniami oraz Radą Osiedla postanowił dać możliwość zaprojektowania zielonej wiaty studentom.

Stan na dzień 31 grudnia 2021 r.

Trwa projektowanie. Po tym nastąpi realizacja. 

Stan na dzień 30 września 2021 r.

Zadanie to jest na etapie organizacji projektu, tj. ZDiTM we współpracy z uczelniami oraz Radą Osiedla postanowił dać możliwość zaprojektowania zielonej wiaty studentom.

Stan na maj 2021 r.

Trwa uzgadnianie projektu wiat.

Zadanie zakłada nasadzenie więcej zieleni w pasie drogowym, obniżenie temperatury, skuteczne zatrzymywanie wody opadowej obejmuje lepsze samopoczucie pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej.