Realizacje projektów

Stan realizacji projektów SBO 2014-2020

Edycja:
2018

Zadanie obejmuje postawienie wielkiego napisu #SZCZECIN będącego atrakcją turystyczną Miasta oraz miejscem pamiątkowego zdjęcia.

Edycja:
2015

Zadanie zakłada renowację boiska sportowego przy ul.Orlej wraz z budową przylegających do niego boisk treningowych polegająca na wyrównaniu terenu, założeniu drenażu i systemu do nawadniania, przygotowaniu murawy, ogrodzeniu terenu, oświetlenia jednego boiska oraz budowie zaplecza socjalno-…

Edycja:
2016

Zadanie obejmuje przywrócenie alei kwiatowej jej dawnej funkcji, ożywienie terenu poprzez nasadzenia kwiatów, zarówno w pasie biegnącym wzdłuż alei, jak i w specjalnych pojemnikach. Ponadto przywrócenie handlu kwiatami na alei poprzez umieszczenie tam stylizowanych pawilonów, które byłyby…

Edycja:
2019

Zadanie obejmuje budowę drewnianej wiaty do organizacji integracyjnych spotkań społeczności lokalnej oraz modernizację istniejącej drogi dojazdowej.

Edycja:
2015

Zadanie zakłada: uzupełnienie oświetlenia na ścieżce turystyczno-rekreacyjnej wokół kąpieliska Arkonka na brakującym odcinku, oświetlenie ścieżki turystyczno-rekreacyjnej wokół Jeziora Goplana, zakup i montaż ławek wraz z koszami na śmieci, oznaczenie ścieżki turystyczno-rekreacyjnej wokół…

Edycja:
2021

Zadanie obejmuje zagospodarowanie poboczy ul. Rozmarynowej co poprawi warunki bezpieczeństwa pieszych.

Edycja:
2020

Zadanie obejmuje zamontowanie doświetlaczy lub lamp oświetlających przejścia dla pieszych na osiedlach Słoneczne i Majowe na równoległych do siebie ulicach Jasnej, Rydla, Kostki Napierskiego, Łubinowej, Iwaszkiewicza oraz Kosynierów, Botaniczna.

Edycja:
2021

Zadanie ma na celu budowę bezpiecznych przejść dla pieszych na trasie uczęszczanej przez wielu mieszkańców a w szczególności uczniów do Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Rydla.

Edycja:
2021

Zadanie obejmuje całkowitą wymianę istniejącej niejednorodnej nawierzchni chodnika na Bohaterów Warszawy pomiędzy przejściami dla pieszych. Oraz Wilków Morskich na całkowitej długości 100 metrów i istniejącej szerokości 2 metrów oraz poszerzenie istniejącego…

Edycja:
2021

Zadanie obejmuje poprawę jakości życia i bezpieczeństwa osób spacerujących na odcinku od ul. Kolorowych Domów do ul. Beżowej w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu sportowego przy ul. Pomarańczowej, poprzez budowę brakującego odcinka chodnika.