Realizacje projektów

Stan realizacji projektów SBO 2014-2020

Edycja:
2022

Zadanie obejmuje zagospodarowanie zielenią terenu stanowiącego powierzchnię nad podziemnym bunkrem przy ul. Kwiatowej.

Edycja:
2022

Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu kwitnącymi krzewami oraz małą architekturą tj. ławeczki, stojaki rowerowe, tablice informacyjne, budowę ogrodzonego i oświetlonego placu zabaw dla dzieci, instalację strefy street workout dla młodzieży, montaż stołu do szachów wraz z…

Edycja:
2022

Zadanie obejmuje budowę małego placu zabaw, założenie „parku kieszonkowego" oraz budowę  40 miejsc parkingowych z oznakowaniem.

Edycja:
2018

Zadanie obejmuje postawienie wielkiego napisu #SZCZECIN będącego atrakcją turystyczną Miasta oraz miejscem pamiątkowego zdjęcia.

Edycja:
2022

Zadanie obejmuje przebudowę istniejącego asfaltowego placu pełniącego funkcję boiska do koszykówki i stworzenie w tym miejscu nowoczesnego i bezpiecznego boiska, które będzie służyło do gry w koszykówkę.

Edycja:
2015

Zadanie zakłada renowację boiska sportowego przy ul.Orlej wraz z budową przylegających do niego boisk treningowych polegająca na wyrównaniu terenu, założeniu drenażu i systemu do nawadniania, przygotowaniu murawy, ogrodzeniu terenu, oświetlenia jednego boiska oraz budowie zaplecza socjalno-…

Edycja:
2016

Zadanie obejmuje przywrócenie alei kwiatowej jej dawnej funkcji, ożywienie terenu poprzez nasadzenia kwiatów, zarówno w pasie biegnącym wzdłuż alei, jak i w specjalnych pojemnikach. Ponadto przywrócenie handlu kwiatami na alei poprzez umieszczenie tam stylizowanych pawilonów, które byłyby…

Edycja:
2019

Zadanie obejmuje budowę drewnianej wiaty do organizacji integracyjnych spotkań społeczności lokalnej oraz modernizację istniejącej drogi dojazdowej.

Edycja:
2015

Zadanie zakłada: uzupełnienie oświetlenia na ścieżce turystyczno-rekreacyjnej wokół kąpieliska Arkonka na brakującym odcinku, oświetlenie ścieżki turystyczno-rekreacyjnej wokół Jeziora Goplana, zakup i montaż ławek wraz z koszami na śmieci, oznaczenie ścieżki turystyczno-rekreacyjnej wokół…

Edycja:
2022

Zadanie obejmuje budowę kładki umożliwiającej bezpieczne przejście przez ul. A. Struga pomiędzy osiedlem Majowym (ul. Iwaszkiewicza) i Outlet Parkiem a obiektami handlowych i usługowych zlokalizowanymi po drugiej stronie ul. A Struga.